Copyright © Heemkring Wieze 2000-2018. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).
  Geachte bezoeker,

  Wij zijn als heemkring van Wieze bijzonder verheugd u onze website voor te stellen.
  Met deze website willen we onze werking én ons prachtig dorp Wieze nog meer visualiseren en de bezoeker op de hoogte houden van onze activiteiten. We willen heel dynamisch het contact onderhouden met onze leden en sympathisanten en staan open voor suggesties. Elke tip, opbouwende kritiek of goed idee wordt in dank aanvaard en minstens ernstig genomen.
  Er valt immers véél te doen rond heemkunde en erfgoed in het bijzonder.
  Via onze website heeft u de mogelijkheid om in contact te treden met het bestuur, kan u publicaties bestellen, lid worden, foto’s bekijken en downloaden en nog veel meer.

  Wij wensen u veel surfplezier.

   

  Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze

   

 


 • 2017
 • 29 september 2017. DE VROEDVROUW, ONMISBAAR BIJ BEVALLING EN DOOPSEL
  Voordracht door Walter van Hoorick.
  Deze voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met de Oudheidkundige kring H.H. Salvator te Wieze en met de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Vroedvrouwen oefenen in feite het oudste beroep ter wereld uit; van in de vroegste tijden was dit al zo. In de 17de eeuw werd een klare lijn ingevoerd: kandidaat vroedvrouwen werden op hun kunde getest en legden voor de pastoor en notabelen de eed af om hun ambt getrouw uit te oefenen. Walter van Hoorick behandelt dit thema, en illustreert het met akten en rekeningen, die tegelijk een goede oefening in oud schrift uitmaken.
  Pastorie Wieze Sasbaan 2, 9280 Wieze vrijdag 29 september om 19.30 uur. Toegang gratis
 • 30 april 2017. Voor de zoveelste maal prijkt ie weer op onze dorpsplaats: de meiboom.
  We konden weer rekenen op de gewaardeerde hulp van de brandweer, Herman De Wolf heeft bepaalde herstellingswerken uitgevoerd aan de boom en Hubert Bourgeois heeft de voorstellingen van de seizoenen, wapenschilden met de dorpsplaats, een klauwende leeuw en de heilige Salvator een hoogstnodige facelift gegeven.
  Deze versieren als nieuw de meiboom, alsook een splinternieuwe voorstelling van de H. Maria van de hand van Hubert, die op veel bijval kon rekenen.
  Foto’s: Rik Vermeir
 • Op zondag 23 april 2017 vond de Erfgoeddag Vlaanderen plaats, onder de noemer ‘Zorg’.Traditiegetrouw nemen we als heemkring jaarlijks aan dit evenement deel.
  Dit jaar konden we rekenen op het bezoek van zo’n 135 geïnteresseerde mensen, die hun weg vonden naar de kerk waar ditmaal de tentoonstelling plaats vond.
  Vooral de geestelijkheid, de pastoors, de bedieners van ‘zielenzorg’ kwamen aan bod tijdens de tentoonstelling.
  Hieronder een kleine impressie van het gebeuren. Foto’s: André Merckx.
 • April 2017.
  Het boek ‘Brouwerijen van Wieze’, waarvan 750 exemplaren gedrukt zijn is reeds een tijdje uitverkocht. Er volgt geen herdruk.