Copyright © Heemkring Wieze 2000-2018. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).
  Geachte bezoeker,

  Wij zijn als heemkring van Wieze bijzonder verheugd u onze website voor te stellen.
  Met deze website willen we onze werking én ons prachtig dorp Wieze nog meer visualiseren en de bezoeker op de hoogte houden van onze activiteiten. We willen heel dynamisch het contact onderhouden met onze leden en sympathisanten en staan open voor suggesties. Elke tip, opbouwende kritiek of goed idee wordt in dank aanvaard en minstens ernstig genomen.
  Er valt immers véél te doen rond heemkunde en erfgoed in het bijzonder.
  Via onze website heeft u de mogelijkheid om in contact te treden met het bestuur, kan u publicaties bestellen, lid worden, foto’s bekijken en downloaden en nog veel meer.

  Wij wensen u veel surfplezier.

   

  Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze

   

 


 • 2017
 • 29 september 2017. DE VROEDVROUW, ONMISBAAR BIJ BEVALLING EN DOOPSEL
  Voordracht door Walter van Hoorick.
  Deze voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met de Oudheidkundige kring H.H. Salvator te Wieze en met de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Vroedvrouwen oefenen in feite het oudste beroep ter wereld uit; van in de vroegste tijden was dit al zo. In de 17de eeuw werd een klare lijn ingevoerd: kandidaat vroedvrouwen werden op hun kunde getest en legden voor de pastoor en notabelen de eed af om hun ambt getrouw uit te oefenen. Walter van Hoorick behandelt dit thema, en illustreert het met akten en rekeningen, die tegelijk een goede oefening in oud schrift uitmaken.
  Pastorie Wieze Sasbaan 2, 9280 Wieze vrijdag 29 september om 19.30 uur. Toegang gratis
 • 10 september 2017. Op de foto in het krantenartikel staat, tweede van links, Kristof De Geyter. Kristof heeft recent onze ploeg versterkt en we heten hem dan ook van harte welkom. Het is bijzonder vast te stellen dat jonge mensen nog interesse tonen in (lokale) geschiedenis.
  Tekst en foto krantenartikel: Willy Van Damme
 • 1 september 2017. Op deze eerste schooldag werd de vernieuwde omgeving van het alom gekende standbeeld ‘Andries’ ingehuldigd.
  De ‘Zot van Wies’, genoemd naar de spotnaam van de inwoners van dezelfde gemeente’, kreeg na 25 jaar een grondige opknapbeurt. Wieze was destijds, onder impuls van Marc Colman en het Carnavalcomité’ één van de eerste gemeenten die een standbeeld ter ere van de jarenlange carnavalstraditie realiseerden. Dit zilveren jubileum mocht dus absoluut niet aan de aandacht ontsnappen. Met aanwijzingen van Gino Callebaut, bestuurslid van het Carnavalcomité, tekende Rik Vermeir een 3D-ontwerp van de omgeving, met centraal het standbeeld. Er werd gekozen voor nieuwe betegeling, een nieuwe sokkel voor het standbeeld, een wandelpad (in kassei!), een zitbank en nieuwe beplantingen. Het Carnavalcomité zou deze werken, in samenwerking met het gemeentebestuur, in eigen beheer uitvoeren.
  Op 1 september 2017 was het dan zover. Een grote menigte mensen, carnavalisten, sympathisanten en vrienden van de ‘Zot van Wies’, verzamelden op het kerkplein. Van daaruit vertrok men, onder begeleiding van een trommelkorps, richting ‘Andriespark’. Marc Colman, de voorzitter van het organiserend comité deed zijn relaas over 25 jaar Andries, hoe het ooit begon en hoe één en ander evolueerde. Voor deze feestelijke inhuldiging werd het toenmalige Carnavalcomité door het huidige in de bloemetjes gezet. Luc Van Driessche, voorzitter van de heemkring, verklaarde hoe het eigenlijk zat met het ontstaan van de spotnaam van de Wiezenaars. De burgemeester sprak een woord van dank voor de initiatiefnemers waarna hij, samen met Marc Colman, de schaar zette in het lint voor het standbeeld. Nadien volgde voor de talrijke aanwezigen een verzorgde receptie en kon men ’s avonds een dansje plaatsen tijdens een heus galabal. Het hoeft geen betoog te melden dat de opwaardering van het ‘Andriespark’ een bijzonder gegeven is, gedragen door een aantal enthousiaste mensen. De omgeving oogt heel fraai. Een mooie opsteker voor al diegenen die een hart hebben voor dit kleine dorp.
  Foto’s: André Merckx Tekst en 3D-ontwerp: Rik Vermeir
   
 • 30 april 2017. Voor de zoveelste maal prijkt ie weer op onze dorpsplaats: de meiboom.
  We konden weer rekenen op de gewaardeerde hulp van de brandweer, Herman De Wolf heeft bepaalde herstellingswerken uitgevoerd aan de boom en Hubert Bourgeois heeft de voorstellingen van de seizoenen, wapenschilden met de dorpsplaats, een klauwende leeuw en de heilige Salvator een hoogstnodige facelift gegeven.
  Deze versieren als nieuw de meiboom, alsook een splinternieuwe voorstelling van de H. Maria van de hand van Hubert, die op veel bijval kon rekenen.
  Foto’s: Rik Vermeir
 • Op zondag 23 april 2017 vond de Erfgoeddag Vlaanderen plaats, onder de noemer ‘Zorg’.Traditiegetrouw nemen we als heemkring jaarlijks aan dit evenement deel.
  Dit jaar konden we rekenen op het bezoek van zo’n 135 geïnteresseerde mensen, die hun weg vonden naar de kerk waar ditmaal de tentoonstelling plaats vond.
  Vooral de geestelijkheid, de pastoors, de bedieners van ‘zielenzorg’ kwamen aan bod tijdens de tentoonstelling.
  Hieronder een kleine impressie van het gebeuren. Foto’s: André Merckx.
 • April 2017.
  Het boek ‘Brouwerijen van Wieze’, waarvan 750 exemplaren gedrukt zijn is reeds een tijdje uitverkocht. Er volgt geen herdruk.