Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).

Overzicht WERKJAAR 2012

 

 • Op zondag 25 november 2012 vond in CC De Bierkorf te Lebbeke de viering plaats voor verdienstelijke leden van een vereniging. De Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Wieze was met drie leden bijzonder goed vertegenwoordigd. We wensen hen dan ook via deze van harte proficiat. En als heemkring van Wieze zijn wij ook uiteraard fier op het feit dat onze secretaris Herman Heyvaert deze eer te beurt valt. Alle voorgedragen leden kregen een oorkonde en een medaille als blijk voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet binnen hun vereniging. We willen dan ook onze secretaris hartelijk feliciteren met het rijke parcours afgelegd binnen onze heemkring! We hopen nog heel lang op hem te kunnen rekenen! Op de foto schepen van Cultuur Dirk De Cock en Herman Heyvaert.
 • Op vrijdag 16 november 2012 werd er voor onze leden een najaarsactiviteit georganiseerd met als thema 'Familiebrouwerijen verwant met de gewezen brouwerijen van Wieze'. Een 120-tal leden vonden hun weg naar het Smulhuisje om er bier te proeven van de brouwerijen Slagmuylder (Ninove/Van Roy) en Van Den Bossche (St-Lievens-Esse/Callebaut). Zij werden vertegenwoordigd door hun brouwers Luc Verhaegen en Bruno Van Den Bossche die elkaar bijzonder goed aanvulden tijdens hun uiteenzettingen over de familiebanden, het brouwproces, bieren van hoge en lage gisting. De aanwezigen werden gevraagd om te proeven van twee verschillende bieren uit het gamma van de brouwerijen; Witkap Pater - Stimulo, Buffalo Bitter en Witkap Pater - Special en Kerstpater. Het smaakte vooral naar meer! Op de foto Luc Verhaegen en Bruno Van Den Bossche.
 • Op 29 september 2012 verschijnt er op Youtube een filmpje met als titel 'Op wandel door Wieze'.
  Dit naar aanleiding van de startdag van de Oktoberfeesten die op deze dag zouden plaats vinden, maar vooral als reactie op het verdwijnen van Halle C, zo onmiskenbaar verbonden met de Oktoberfeesten. Een hal vol herinneringen, gevuld met immaterieel erfgoed verdwijnt voor altijd.
  Het filmpje is een gerestaureerde diareeks die in 1978 te Wieze aan het publiek werd vertoont en bevat mooie, nostalgische beelden. Deze reeks werd tot stand gebracht door Jozef en Frans Merckx, de begeleidende tekst werd toentertijd geschreven door Marcel Vermeir. De voorstelling kon in 1978, jaar van het dorp, rekenen op zeer veel belangstelling. Nu, 35 jaar later, heeft het Youtube-filmpje haast duizend hits! Een begeleidend lied werd aangebracht door Gino Callebaut die een mooie bloem werpt naar onze heemkring en naar ons erfgoed in het bijzonder. Veel kijk- en luisterplezier.
 • Luc Van Driessche en Bak-Atelier De Smet krijgen hoogste Vlaamse onderscheiding
  Tijdens de Heemdag, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, zijn op 22 september twee onderscheidingen uitgereikt. De hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied, het Jozef Weyns-eremerk, ging naar Luc Van Driessche, onze voorzitter, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde. Bak-Atelier De Smet uit Borsbeke werd voor zijn inspanningen voor de Vlaamse gastronomie en de streekgebonden traditie beloond met het Joachim Beuckelaer-eremerk.
  Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het eremerk gaat dit jaar naar de eminente heemkundige Luc Van Driessche, sinds 1991 redactiesecretaris van de Oudheidkundige Kring van Wieze, waar hij vorig jaar ook voorzitter werd.
  “Hiermee willen we hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het heemkundig veld in Vlaanderen”, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. “Voor de Oudheidkundige Kring van Wieze publiceerde hij al in elk van de 72 verschenen nummers en werden ook al meerdere boeken en tentoonstellingen op zijn initiatief uitgegeven en georganiseerd. Bovendien is hij in heel Oost-Vlaanderen gekend. Al vele jaren doorkruist hij de provincie tijdens zijn vakantie om er de vele gebouwen en relicten te fotograferen die door Heemkunde Oost-Vlaanderen met de titel ‘geslaagde restauratie’ worden bekroond. In 2002 was hij ook één van de bezielers van Heemkunde Vlaanderen en voor deze steun en samenwerking zijn wij hem nog steeds erkentelijk.”
  Het Joachim Beuckelaer-eremerk, genoemd naar de 16de-eeuwse Antwerpse schilder die als de ‘meester’ van vrucht en vlees, van keuken en koken wordt beschouwd, beloont dit jaar Borsbeeks Bak-Atelier De Smet, van de heer Wim De Smet en mevrouw Sandra De Backer. “Bak-Atelier De Smet is een ambachtelijke bakkerij die kwaliteit en tradities hoog in het vaandel voert”, zegt Fons Dierickx, “en tevens een mooi voorbeeld van hoe een familiaal bedrijf wordt verder gezet. Een topper in hun assortiment is de huisbereide speculoos op basis van een recept dat meer dan honderd jaar geleden werd gecreëerd. Voor deze speculoos en voor hun mastel, het basisproduct bij uitstek voor echte vlaaien, kregen ze het label ‘erkend streekproduct’.”

   
 • Op 3 juni 2012 werd er tijdens Rita Kermis voor de tweede maal een historische wandeling doorheen Wieze georganiseerd. De vereniging ‘Winsia’, waarbij vier leden van onze heemkring zijn aangesloten, tracht op deze manier het grote publiek warm te maken voor erfgoed en vooral de zorg daaromtrent. Zo is ‘Bauvekes Hof’ onder de aandacht gekomen en heeft het sindsdien een bekommerde eigenaar. Ook de precaire toestand van ’t Oud Gemeentehuis – de trots van Wieze – kwam uitgebreid aan bod.
  Dit jaar werden de historische kapellen bezocht, alsook een kort bezoekje aan villa de Olmen.
  De apotheose van de wandeling vond plaats in de ‘Sixtijnse Kapel’ van Wieze, ttz, de befaamde Oktoberhal A waar het reusachtige fresco van Raymond Van Doren werd geprojecteerd op de wand waar het zich nog steeds bevindt. Voor menig wandelaar was het een emotioneel moment! De wandeling, die ondanks het bijzondere slechte weer kon rekenen op tachtig dapperen, werd besloten tijdens een gezellige drink (uit)geschonken door de familie Verhaegen/Slaghmuylder. De organisatoren wensen via deze weg àlle betrokkenen te danken voor hun medewerking en natuurlijk ook alle wandelaars die op post waren!

 • Sinds 2 juni 2012 is Wieze een bezienswaardigheid rijker; de toeristische wegwijzer. Deze staat te pronken op de hoek van de Sasbaan en de Nieuwstraat en verwijst naar de beschermde gebouwen die Wieze rijk is. Het is een prachtig kunstwerk, ooit als idee geopperd door onze overleden ere-voorzitter Gilbert De Wolf en thans gestalte gegeven door zijn broer Herman met zijn zoon Jan.
  De wegwijzer is een mooie weergave van de achthoekige toren van het neo-classistische kasteel van Wieze, dat 50 jaar geleden werd afgebroken. De peervormige spits, prachtig in al zijn details, bevat het wapenschild van de vroegere kasteelbewoners de Clerque – Wissocq, twee uurwerken, de namen van de makers en is afgewerkt met een smeedijzeren spitsbekroning, vervaardigd door smederij De Boeck uit Baardegem.
  De Oudheidkundige Kring H.H. Salvator van Wieze meent met de plaatsing van de toeristische wegwijzer bij te dragen tot de aandacht voor ons cultureel erfgoed. Immers, op één van de uurwerken in de torenspits is het vijf voor twaalf!
  Als heemkring dragen we onze wegwijzer, die op de openbare weg staat, over aan het gemeentebestuur van Lebbeke die we willen danken voor een vlotte en aangename samenwerking bij de realisatie van dit project.
  Herman en Jan De Wolf feliciteren we van harte met het prachtige resultaat van hun huzarenwerk!

   
 • Als Oudheidkundige Kring zijn we ten zeerste begaan met het patrimonium van Wieze en volgen we de evolutie van bepaalde dossiers zo goed mogelijk op. Heel recent hebben we bijvoorbeeld onze bezorgdheid geuit over de tuin rond de Pastorie en bijvoorbeeld de staat van het dodenhuisje op de begraafplaats. De tuin rond de Pastorie ligt er heden netjes bij, de twee bomen die het zicht ontnamen van het geklasseerde gebouw, zijn verdwenen.
  Wat betreft het Oud Gemeentehuis is de Oudheidkundige Kring onlangs benaderd door zowel Monumentenzorg als een architecte aangesteld door Diepensteyn nv, de eigenaars van het gebouw. Beiden met het verzoek om historische gegevens en foto's, en dit ivm de restauratie van het gebouw.
  We hebben op basis van het archief van de kring en onze persoonlijke verzamelingen een dossier samengesteld met meer dan 60 foto’s dat reeds aan beiden is toegestuurd, met het verzoek onze kring op de hoogte te houden van het dossier.
  Er komt dus eindelijk wat beweging in de zaak.

 • Wieze, een dorp van Bier, Bloemen, Chocolade en Meiboomtradities.
  E.H. Loof begon zijn eerste preek van de maand mei steeds met de woorden: “De Meimaand is de schoonste maand van het jaar. De bloemetjes bloeien, de vogeltjes fluiten, ….”, maar over de schone meiboomtraditie sprak hij niet. Mogelijks omdat in de periode dat hij te Wieze verbleef (1938-1951) de nog bestaande meibomen(deze aan het kasteeldomein en deze op de Rooien) verdwenen. Toch mag de oude slogan “Wieze, een dorp van Bier, Bloemen en Chocolade” sinds Meiavond, 30 april 2012, aangevuld worden, want die avond werden 2 meibomen gerecht.
  Op de Rooien haalde Meiboommaatschappij “Eendracht” (opgericht in 1961) hun meiboom van stal en werd deze, voor het eerst sinds enkele jaren, opnieuw opgesteld. Hierdoor wordt de mooie traditie hier verder gezet wordt. Een initiatief dat alle lof verdient.
  Diezelfde avond werd op het Wiezeplein, door Meiboommaatschappij “Samen Sterk”, voor de 19de maal de meiboom geplant. Voor het optuigen en rechten van de meiboom kunnen de besturen van de V.V.V. en de Oudheidkundige Kring, die samen de meiboommaatschappij vormen, rekenen op de hulp en vaardigheid van o.a. Herman De Wolf en Hugo Moortgat. De meibomen zullen de ganse maand mei in Wieze blijven staan. Ze getuigen van een roemrijke traditie die in de regio wijd verspreid was, maar die wij als Wiezenaren hoog in het vaandel blijven dragen.
  Meer info over de Meiboomtradities te Wieze kan u op deze website vinden.
  Foto © Anneke Van Steen

 • De Erfgoeddag 2012 met als thema 'Helden' is achter de rug.
  250 mensen hebben onze tentoonstelling 'Helden van Wieze' op zaterdag 21 en zondag 22 april 2012 in de pastorie bezocht.
  Wij zijn als organiserende heemkring bijzonder enthousiast hierover; nieuwe contacten werden gelegd, oude vernieuwd. Voor sommigen onder ons was het een eerste kennismaking met het palmares van de 'Helden van Wieze'.
  Heel essentieel hebben wij als heemkring getracht daaraan gestalte te geven, zonder afbreuk te willen doen aan het werk dat nog anderen hebben gedaan voor ons dorp.
  Bedankt iedereen voor jullie interesse en aanwezigheid.

 • Een hele dag lang kun je in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en veelzijdig erfgoedaanbod tijdens de Erfgoeddag 2012.
  Je gastheren zijn onder andere musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, kerkfabrieken, socioculturele verenigingen, brandweerkorpsen en tal van andere deelnemers. Ook de heemkundige kring van Wieze maakt hierop geen uitzondering.
  We nodigen u graag uit in de Pastorie te Wieze - Sasbaan 2 om kennis te maken met de 'Helden van Wieze' en dit op 21 april 2012 van 14.00u tot 18.00u, en op zondag 22 april 2012 van 10.00u tot 18.00.
  Het thema van de Erfgoeddag gaat ditmaal over 'Helden' en het hoeft geen pas te melden dat het in Wieze hieraan niet ontbreekt. Integendeel. De mensen die aan bod komen hebben elk op hun manier gestalte gegeven aan het dorp.
  Het doet geenzins afbreuk aan het werk dat andere Wiezenaars, die niet aan bod komen tijdens de tentoonstelling, hebben gepresteerd.
  Graag bieden wij u al een voorproefje aan via het filmpje hierbij maar we hopen u ook te ontmoeten tijdens de Erfgoeddag.

 • Op zondag 4 maart 2012 had de 38ste na-oorlogse Wies Carnaval plaats die haar hoogtepunt kende op het dorp.
  Het was een bijzonder mooie stoet, waarin bijvoorbeeld 'Andries, de zot va Wies' en de 'Wieze Oktoberfeesten' voor een krop in de keel zorgden.
  Prins Kanu (Jan Macharis) leidde de stoet en bracht zingend hulde aan ons mooie dorp.
  De opening van Wies Carnaval gebeurde op vrijdag in het gemeentehuis te Lebbeke dat afgeladen vol zat met afgevaardigden van carnavalgroepen.
  De voorzitter van Wies Carnaval, dhr Marc Colman, onderstreepte er het culturele belang van.
  Onze voorzitter Luc lichtte er het gebeuren bij vanuit historisch perspectief.
  We houden er ons aan om iédereen die aan dit mooie gebeuren gestalte heeft gegeven, van harte proficiat te wensen.

 • De publicatie ‘Callebaut, een eeuw chocoladeproductie te Wieze’ werd op 17 december 2011 door de heemkring voorgesteld in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 2 te Wieze!

 • Bent u al een kijkje gaan nemen op onze dorpsplaats? Het bestuur is vol lof over de restauratie van de Oude Ster! We willen graag via deze de eigenares mevrouw Van Den Abbeele feliciteren met het prachtige resultaat. ‘De Sterre’ vindt immers haar oorsprong rond 1575!

 • De heemkring wenst iedereen van harte een voorspoedig 2012 waarin een goede gezondheid centraal staat.
 • De publicatie van het boek 'Callebaut, een eeuw chocoladeproductie te Wieze' was een groot succes. We konden rekenen op een 300-tal aanwezigen en de hulp van vele vrijwilligers, waaronder Chiro Tiboe. Van harte dank! Ondertussen zijn er reeds meer dan 500 boeken verkocht en zijn de reacties heel positief. U kan nog steeds een boek bestellen via onze bestuursleden. Hun gegevens kan je terug vinden op deze pagina's.

 • Het bestuur is bijzonder enthousiast dat er een einde komt aan de precaire toestand van 'Bauvekes Hof'. Deze hofstede die haar oorsprong vindt begin achttiende eeuw en heel lang verbonden was - en ook het lot scheen te delen - met brouwerij Van Roy, is aangekocht door de familie Marion Moortgat. Zij gaan met veel enthousiasme en een hart voor Wieze, het gebouw zijn oude luister terug geven. De aandacht rond het zieltogende gebouw werd gevestigd tijdens de historische wandeling van 17 juni 2011, georganiseerd door Winsia. Deze vereniging telt ook leden van onze heemkundige kring. We wensen Marion, Yasmine en Dirk alle succes met de restauratie van het gebouw.

 • Een nieuw werkjaar voor de heemkring dient zich aan. Er staan terug een aantal projecten op stapel waaronder bijvoorbeeld de Erfgoeddag. Maar er komt meer. Dit is echter onmogelijk zonder de steun van onze trouwe leden. Wij hopen dat iedereen zijn lidmaatschap voor 2012 hernieuwt en willen graag via deze ook aan ledenwerving doen. Alle info daaromtrent kan u in de rubriek 'Lid worden' vinden op deze pagina's.