Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).Overzicht WERKJAAR 2013

 

 • December 2013.
  Binnenkort rolt ons laatste ledenboekje werkjaar 2013 van de persen. We kunnen terug kijken op een bijzonder druk en constructief werkjaar en danken al onze leden voor hun steun en blijken van waardering. Via deze willen we er u graag aan herinneren uw ledenbijdrage te hernieuwen. Uw lidmaatschap is essentieel voor de werking van onze kring en betekent dan ook héél veel. Meer hierover vindt u in het laatste ledenboekje. Wij wensen al onze lezers en sympathisanten reeds een vreugdevol en gezond 2014!
 • Begin december 2013 kende Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, een premie van ruim 200.000 euro toe voor de restauratie van de herberg ‘’t Oud Gemeentehuis’ op het Wiezeplein. Een heuglijk bericht want het betekent dat er eindelijk schot komt in een dossier dat al jarenlang aansleept. Met deze toekenning is een belangrijke stap gezet in de richting van de restauratie van het gebouw. Er is nog een lange weg te gaan voor de werken effectief kunnen aanvatten, maar één belangrijke klip is alvast genomen.
  Tijdens een vergadering begin juli 2013, waarbij Rik Vermeir en Chris Bourgeois - namens de Oudheidkundige Kring - aanwezig waren op uitnodiging van de Heer Karel Uyttersprot, werden alle betrokkenen met de neus op de feiten gedrukt aangaande de penibele staat van ’t Oud gemeentehuis. Een uitgebreide detailfotoreeks, samengesteld door Rik, was van doorslaggevend belang. Hoewel alle aanwezigen toen overtuigd waren dat het gebouw hoogdringend diende gerestaureerd, heeft het nog enkele maanden geduurd vooraleer de beslissing tot het toekennen van de restauratiepremie viel.
  Als Oudheidkundige Kring ligt dit dossier ons nauw aan het hart. Het gebouw is immers beeldbepalend voor ons dorpsplein. We zijn dan ook ten zeerste verheugd dat, na jaren van schijnbare stilstand, er nu voortgang komt in het restauratiedossier. We blijven het dossier op de voet volgen en kijken nu al uit naar het moment dat ’t Oud Gemeentehuis weer in z’n oude glorie is hersteld.

 • Op zondag 24 november 2013 vond in CC De Biekorf te Lebbeke de viering plaats voor verdienstelijke leden van een vereniging. Als heemkring van Wieze zijn wij bijzonder fier dat onze penningmeester André Merckx deze eer te beurt valt. André is reeds 22 jaar nauwgezet actief binnen onze kring, waarvan 16 jaar als penningmeester. Alle voorgedragen leden kregen een medaille voor hun jarenlange onbaatzuchtige inzet binnen hun vereniging. We willen dan ook André van harte feliciteren met het rijke parcours afgelegd binnen onze heemkring! We hopen nog heel lang op hem te kunnen rekenen. Op de foto schepen van Cultuur Maria Van Keer en André Merckx.
 • November 2013. In 2014 is het honderd jaar geleden dat Wereldoorlog I uitbarstte. Een stille getuige daarvan is het oorlogsmonument op het kerkhof te Wieze. Onder impuls van onze kring heeft de gemeente Lebbeke prachtig werk laten uitvoeren rond het monument. De oude haag is verdwenen en het geheel werd mooi opgefrist. We zijn de uitvoerders hiervan bijzonder dankbaar. De oude kasseistenen van de Molenstraat – aangekocht door onze kring - zullen ook hun weg vinden naar het oorlogsmonument en dit in samenwerking met de gemeente. Voorwaar een prachtige doelstelling rond het hergebruik van erfgoed! Ook het dodenhuisje heeft al een fikse behandeling gekregen. Het gebouw, dat een aantal ‘eigenaardigheden’ herbergt, is ontdaan van de begroeiing. We hopen dat dit kleine gebouw en de aanpalende kerkhofmuur gevrijwaard blijven van verder verval en/of afbraak en dat het de noodzakelijke restauratie zal krijgen.

 • Op maandag 28 oktober 2013 zijn we met onze kring de tentoonstelling ‘Vrouwen met stijl. Vier penseelprinsessen in Hingene.’ gaan bezoeken in het prachtige kasteel d’Ursel te Hingene. De tentoonstelling presenteert het werk van vier adellijke amateurschilderessen. Met een uitzonderlijke fijngevoeligheid legden deze penseelprinsessen hun leefwereld vast. Ze waren even getalenteerd als menig professioneel kunstenaar, maar beoefenden hun kunst louter uit liefhebberij. Na de interessante rondleiding – de gids haar vader bleek nog gewerkt te hebben voor Brouwerij Callebaut - genoten we van een afternoon tea in het prachtige kader van de spiegelzaal.
  Gedurende bijna vier eeuwen was het kasteel in Hingene het ‘maison de plaisance’ van de adellijke familie d’Ursel. Met de hulp van internationale ontwerpers volgden de hertogen trouw de veranderingen in de wooncultuur. De opeenvolgende aanpassingen lieten hun sporen na. Vandaag biedt het domein d’Ursel een staalkaart van vierhonderd jaar architectuur-, interieur- en tuingeschiedenis. In 2009 keerde ook een deel van de hertogelijke collectie terug naar Hingene.

    

  • Op vrijdagavond 4 oktober 2013, houdt Bert Willemen uit het Nederlandse Rijen (tussen Breda en Tilburg) een lezing over het werk van de hond en de hondenkar.
   Tot ver in de jaren twintig van de 20ste eeuw kwam de hondenkar vrij algemeen voor. De trekkracht van de hond bleek de mens goed van dienst te kunnen zijn. Ingespannen voor, onder of achter de kar liet de mens de hond voor hem werken. Allerlei lasten en vrachten werden per hondenkar vervoerd. Hondenkarren waren populair bij o.a. bakkers, boeren, groenteboeren, kruideniers, looiers, marskramers, melkventers, petroleumventers, schoenhandelaren, slagers en visventers. Maar ook in het Belgische leger werden trekhonden ingezet. En eind 19de / begin 20e eeuw werd de hond bij diverse onderdelen in het leger ingezet als koerier, bevoorrader en verkenner.
   Bert Willemen heeft als onderzoeker naar de geschiedenis van hond en hondenkar in de loop van de jaren veel kennis vergaard over dit verdwenen transportmiddel. Aan de hand van unieke, historische beelden vertelt hij over het gebruik ervan in de periode tussen 1850 en 1962; in elk geval ingrediënten genoeg voor een boeiend verhaal met fraaie plaatjes!! Door middel van een speciale aangepaste PowerPoint presentatie wordt ook geprobeerd de plaatselijke historie rond dit verdwenen transportmiddel ook weer te laten herleven.
   De lezing wordt gehouden in ”De Pastorie”, Sasbaan 2 te Wieze, en begint om 20.00uur.
   De toegang is gratis. Wij hopen al onze leden te verwelkomen op vrijdagavond 4 oktober 2013 aanstaande.
   www.hondmethondenkar.nl
  • Het is heel bijzonder vast te stellen dat het kaatsen op zift, dat in de middeleeuwen en de renaissance bijzonder populair was, nog steeds gespeeld wordt in ons dorp!
   En Wieze staat hierin heel alleen! Wie aanwezig was tijdens de erfgoeddag heeft kunnen vast stellen dat deze sport rond 1945 in ons dorp nog werd beoefend. Toen waren het vooral (café)vrienden die blijkbaar elkaar vonden tijdens dit gebeuren. Verenigingen bleken toen nog niet deel te nemen. Het aloude volksvermaak, dat meestal gehouden werd in de buurt van een herberg, werd 35 jaar geleden door carnavalsvereniging de Leo’s terug in het leven geroepen. Tijdens het weekend van/rond half oogst strijden locale carnavalsverenigingen, in de schaduw van de kerk, om de titel tijdens het Rochus kaatstoernooi.
   Het vertrouwd terrein van onze kaatsers is dus ons prachtige dorpsplein. De kasseien zijn af en toe wel spelbreker; tijdens het vallen van de bal botst die soms alle kanten uit. Nochtans kaatste men vroeger op zand. Voor de Franse Revolutie waren de straten en pleinen van onze dorpen immers niet aangelegd. De afbakening van het plein kon makkelijk in de grond worden afgetekend. Het puntensysteem van het spel is heden nog compleet middeleeuws!
   Alle hulde dus aan de Leo’s die zich sinds 1978 inzetten om dit gebeuren de nodige luister te geven. Het is bijwijlen spannend, amusant – de Markollekens hadden zich voor de gelegenheid nostalgisch gekleed met klak en bretellen – en het bevorderd de sociale cohesie. Het dorp was op zaterdag 17 augustus namelijk goed gevuld tijdens het optreden van de Anonieme Artiesten, die voor deze 35ste verjaardag, nog eens samen kwamen. Er werd tot in de vroege uurtjes ‘nagepraat’ …
      
  • Tijdens het weekend van 5, 6 en 7 juli 2013 werd voor de dertiende keer ‘Meelestraut Keirremis’ georganiseerd.
   Het waren zonovergoten dagen; kinderen leefden zich uit op de ‘vriendelijke attracties’, de standjes van locale verenigingen zaten bomvol, een massa volk flaneerde door de Molenstraat tijdens de openlucht rommelmarkt. Traditiegetrouw worden er elk jaar ‘Buren van het jaar’ in de bloemetjes gezet. Adrienne Roeland en Staf Moens veel deze eer nu te beurt.
   Ook onze heemkring heeft zich dit jaar geëngageerd voor Meelestraut Keirremis. We hadden een druk bezochte stand tijdens de rommelmarkt en konden op veel sympathie rekenen. Nieuwe leden werden ingeschreven en ook onze publicaties gingen vlot van de hand. Ook werd er een ‘ruime’ bijdrage geschreven over de geschiedenis van de Molenstraat, haar bedrijven, de windmolen, de volkse figuren … dit alles kon u lezen in de fraaie ‘Gazet’ die het organiserend comité voor de gelegenheid uitgaf.
   We wensen de organisatoren van harte te feliciteren voor de fijne organisatie! Op naar volgend jaar!
      
  • Mei – juni 2013. Als heemkring blijven we ijveren voor het behoud van ons erfgoed, hoe klein en bescheiden het ook mag zijn. Het vraagt soms serieuze inspanningen, maar het loont altijd de moeite. Het is heel bijzonder om via een goede communicatie met eigenaars en/of betrokkenen tot een mooi resultaat te komen waarin het erfgoed centraal staat. Zo zijn wij bijzonder opgetogen over de prachtige restauratie van de gevelkapellen in café Den Dikken Eik (eigenaar NV Diepensteyn) en ‘huis Muylaert’ op de dorpsplaats (eigenaars familie D’Haese/De Boeck). Dat laatste werd trouwens vakkundig onder handen genomen door Herman De Wolf die ook instond voor de toeristische wegwijzer. Het beeld van Theresia van Lisieux werd mooi geretoucheerd door Hubert Bourgeois. De roepsteen ligt terug op ’t dorp en dit dankzij de hulp van Schepen Maria Van Keer. En reeds in 2002 werd de gedenksteen die het prachtige – doch jammerlijk verdwenen – Caudronges Hof sierde, gered door onze kring. Dit zijn allemaal ‘kleine doelstellingen’ die gerealiseerd zijn, maar toch zo’n grote waarde in zich hebben. Wij danken iedereen die hierin heeft geïnvesteerd!
  • Anno 2013 heeft Wieze een mooi forum op het internet: ‘Wieze doorheen de eeuwen’.
   Een lid van onze kring, Kristof De Geyter, Wiezenaar, nam dit initiatief op zich. Op het forum kan je alles kwijt met betrekking tot Wieze en kan je de dialoog aangaan met andere gebruikers. Je kan er interessante items en foto’s posten met betrekking tot:

   • Ambachten
   • Brouwerijen
   • Callebaut
   • Cafés
   • Carnaval
   • Hoeven en boerderijen
   • Het kasteel en zijn domein
   • Molens
   • Oktoberfeesten
   • Oud Gemeentehuis
   • Sasbrug
   • Sierteelt en tuinbouw
   • Sint Salvatorkerk, kapellen
   • Sport
   • Het volksleven
   • WOI
   • WOII

   Iedereen geïnteresseerd in de geschiedenis van Wieze kan er terecht. Je hoeft je alleen gratis te registreren.
   Het is een bezoekje meer dan waard!

   http://wieze.forum2go.nl/

  • Op zondag 26 mei 2013 startte op het dorpsplein te Wieze de 3de historische wandeling.
   De bedoeling van de organisatoren – waaronder Chris, Karine, Jan en Rik van de heemkring – is om elke deelnemer bewust te maken van ons lokaal (beschermd) erfgoed. De trigger rond dit gebeuren was trouwens o.a. de toestand waarin ’t Oud Gemeentehuis zich bevindt. Ondertussen is er wel al een zekere kentering merkbaar … de gevelkapellen van ‘café den Dikken Eik’ en ‘huis Muylaert’ (fam D’Haese/De Boeck) zijn prachtig gerestaureerd. Bauvekes Hof staat er nog steeds en is gelukkig geen onderdeel geworden van de verkaveling … Maar er valt nog veel te doen!
   Met 230 wandelaars kunnen we spreken van een groot succes. Onze tocht leidde langs de Blekte, het Motteken (bakermat van Van Roy) om te eindigen in de pastorie van Wieze waar elke wandelaar getrakteerd werd op een Witkap!
   Via deze danken de organistoren graag de mensen van Rita Kermis en brouwerij Slaghmuylder voor de prettige samenwerking.
  • Op dinsdag 30 april 2013 werd op het Wiezeplein, door Meiboommaatschappij “Samen Sterk”, voor de 20ste maal de meiboom geplant.
   Voor het optuigen en rechten van de meiboom kan het bestuur van de V.V.V. en de Oudheidkundige Kring, die samen de meiboommaatschappij vormen, rekenen op de hulp en vaardigheid van o.a. Herman De Wolf, Danny Van Haver en Hugo Moortgat. De meiboom getuigt van een roemrijke traditie die in de regio wijd verspreid was, en die wij als Wiezenaren hoog in het vaandel blijven dragen. Ook de kinderen uit de klas van juf Chris maakten hun opwachting op het dorp en tekenden de meiboom na. Vele wielertoeristen die toevallig op het dorp passeren blijven even in bewondering staan voor de kolossale en kleurrijke boom die boven het dorp uittoornt. In 2013 krijgt de boom en de onderdelen ervan een grondige opfrisbeurt.
   Meer info over de Meiboomtradities te Wieze kan u op deze pagina vinden
  • Op 20 en 21 april 2013 had – overal in Vlaanderen – de Erfgoeddag plaats, met als thema ‘Stop de tijd’.
   Als heemkring van Wieze hebben wij terug onze bijdrage geleverd. Oude filmopnamen, gemaakt door de heer Willy Van Roy tussen 1946 en 1953, hebben wij laten digitaliseren en hebben we zelf gemonteerd. We hebben voor een passende soundtrack gekozen en ook aan de ondertiteling hebben we enorm veel uren gespendeerd. Maar het was de moeite waard; de 350 bezoekers in onze ‘cinemazaal’ genoten met volle teugen van de nostalgische beelden van ons mooie dorp. Op zaterdagavond zat de sfeer bijzonder goed en er was vooral vraag naar meer. Evenwel, de opnamen te koop aanbieden als DVD zal niet gebeuren daar we deze in bruikleen hebben gekregen. Tevens doen we graag een oproep aan al diegenen die nog oude filmopnamen en/of dia’s hebben liggen. Als heemkring kunnen we een digitaal bestand aanleggen om ze zo te bewaren voor verdere generaties.
   We hopen alle aanwezigen tijdens de Erfgoeddag 2013 terug te ontmoeten op de volgende editie!
  • Op 29 maart 2013 waren wij als heemkring Wieze aanwezig tijdens de vernissage van kunstschilder Hubert Bourgeois in galerie de Fontein. Hubert is Wiezenaar en kon rekenen op een massa dorpsgenoten tijdens de feestelijke opening van zijn kunsttentoonstelling. We willen dan ook de kunstschilder van harte feliciteren met zijn oeuvre. Wat Hubert op zijn palmares heeft is immens en we hopen dat hij nog lang met palet en verfborstel gestalte kan geven aan zijn kunstbeleving waarbij ook ons dorp ruim aan bod komt.
  • Op zondag 24 februari 2013 trok voor de 39ste keer de Wies Karnavalstoet door de straten van Wieze. Waarin zo’n klein dorp zo groot kan zijn! Niet minder dan 15 locale groepen namen deel aan de stoet die eindigde in een mooie apotheose op ’t dorp. Prinses Heidi I leidde fier de stoet van op haar praalwagen, getrokken door een tweespan. Ondanks het barslechte winterweer was er veel belangstelling en ambiance, die eindigde in de stemmige cafés op ’t dorp en een prijsuitreiking in Halle B.
   Tijdens de opening van Wies Karnaval op het gemeentehuis van Lebbeke hadden zowel voorzitter van het karnavalcomité Marc Colman als onze eigen voorzitter Luc Van Driessche het erfgoed van Wieze in hun speech opgenomen. Het carnavalgebeuren in Wieze is ontegensprekelijk immaterieel erfgoed en dient gekoesterd te worden. Tot onze grote vreugde maakte ook het verdwenen kasteel van Wieze haar opwachting in de stoet, gestalte gegeven door WKV Loss’n Dee met hun thema: ‘Ons eirfgoed va Wies’.
   Ook de jonge karnavalisten kregen hun plaatsje tijdens het gebeuren. Er wordt elk jaar veel aandacht besteed aan de jeugd die reeds voor de 33ste maal - op zaterdag - hun opwachting maakten tijdens Kinderkarnaval.
   Zotte Maandag is een vaste traditie in het Wieskarnavalgebeuren. Ontroering, sfeer en ambiance troef op ’t dorp waar de Wieskarnavalzot rond 22.00u werd verbrand. Vroeger op de avond werd er voor de eerste maal een kinderpopverbranding georganiseerd waar bijzonder veel belangstelling voor was.
   Volgend jaar, 2014, zal het de 40ste keer zijn dat Wies Karnaval haar opwachting maakt. We hopen vanuit de heemkring dat deze verjaardag van een belangrijk cultureel gebeuren met de nodige eer zal worden erkend.


  • Beste leden, vrienden en sympathisanten,

   2013 dient zich aan als een klassiek werkjaar voor onze kring.
   Naast de vier nummers van ons tijdschrift  - aan het eind van elk kwartaal rolt een nummer van de persen -  voorzien we traditiegetrouw een voor- en najaarsactiviteit.

   Eind april nemen we andermaal deel aan de erfgoeddag (21 april). Dit jaar plannen we geen tentoonstelling maar vertonen we enkele oude filmpjes over Wieze, gedraaid rond 1950 door Willy Van Roy. We vermoeden dat deze nostalgische beelden tal van herinneringen zullen oproepen bij menig Wiezenaar. Voor de jongere generaties zal het eerder een confrontatie worden tussen het Wieze van toen en nu.

   We willen u alvast uitnodigen op deze activiteit en hopen u dan te mogen ontmoeten.
   Over de najaarsactiviteit zal u ten gepaste tijde geïnformeerd worden via ons tijdschrift en via deze website.
   Uiteraard blijft onze kring ook actief achter de schermen. De dossiers omtrent het erfgoed van Wieze blijven we op de voet volgen. Zodra hieromtrent belangrijk nieuws te melden valt, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de geëigende kanalen.
   Mocht u suggesties of wensen hebben met betrekking tot onze vereniging, aarzel dan niet om ons te contacteren. We zullen er in de mate van het mogelijke rekening mee houden.

   Dank voor uw vertrouwen.

   Luc Van Driessche, Voorzitter