Copyright © Heemkring Wieze 2000-2023. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).

Overzicht WERKJAAR 2014

 

 • 2014

 • Op zaterdag 6 december 2014 vond de voorstelling plaats van onze jongste publicatie ‘Beelden van Wieze in oude postkaarten’.
  Naar aanleiding van de dertigste verjaardag van onze kring, werd bij deze gelegenheid ook een receptie aangeboden aan onze trouwe leden. Feestzaal ‘het Wiezehof’ zat meer dan goed gevuld! De voorstelling van het prachtige boek werd opgeluisterd met mooie muziek van Kris Vermeir en Geert Lambrecht. Ondertussen kunnen we reeds melden dat deze publicatie haast is uitverkocht. Wie graag nog een exemplaar wil, zal zich moeten haasten. We hopen dat alle voorintekenaars en kopers van het boek met veel plezier dit boek doorbladeren.
  Ook werd Remi Bosman in de bloemetjes gezet; 30 jaar geleden stond hij aan de wieg van de Oudheidkundige Kring Wieze.
  We wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid.

 • Noteer 15 oktober en 6 december 2014 alvast in uw agenda!
  2014 is een bijzonder jaar voor onze kring. Het is immers dertig jaar geleden dat onze kring boven de doopvont werd gehouden.
  Naar aanleiding van dit jubeljaar publiceert onze Oudheidkundige Kring H.H. Salvator een boek 'Beelden van Wieze in oude postkaarten'.
  Het zijn al deze kaarten die we nu, haast als een catalogus, uitbrengen.We overdrijven niet door te melden dat er werkelijk bijzonder zeldzame kaarten te ontdekken vallen. Deze kaarten, een 200 tal, worden waarheidsgetrouw en in kleur weer gegeven.
  We bevelen dit prachtige boek dan ook ten zeerste aan. Ook kinderen en jonge mensen zullen dit 'prentboek' graag inkijken!

  Voorintekening kan tot 15 oktober 2014. Indien u lid bent van onze kring betaalt u 30€, beperkt tot één boek per lid. Niet leden betalen 35€. Het boek kan worden afgehaald op 6 december 2014 in Zaal Wiezehof, Schrovestraat 48 Wieze, vanaf 15 uur.
  Via de Post kan ook. U betaalt bij intekening 8€ extra voor de verzendingskosten.

  Bestellen kan door storting op rekening
  IBAN BE17 1420 6366 0721
  BIC GEBABEBB
  Oudheidkundige Kring H.H. Salvator
  Nieuwstraat 43, Wieze
  (met vermelding - boek postkaarten -)
  U kan het boek ook rechtstreeks bestellen bij één van de bestuursleden.
  • 15 september 2014 is een dag waar we met zijn allen lang naar uitgekeken hebben. De restauratie van ’t Oud Gemeentehuis vindt zijn aanvang op voormelde datum.
   Hoeft het pas nog te melden dat we hierover enorm zijn opgetogen? Van het gebouw is al sprake sinds 1783. Toen heette het ‘in’t Waepen van den Heere’. De herberg werd toen uitgebaat door Bavo Uyttersprot. Het gebouw deed dienst als gemeentehuis, postkantoor, en er is zelfs een school(tje) in onder gebracht.
   In 1839 werd het gebouw uitgebreid met de ‘muziekzaal’. ’t Oud Gemeentehuis kent een bevlogen geschiedenis!
   Een prachtige doelstelling zal verwezenlijkt zijn wanneer het gebouw in al zijn pracht terug ons dorp zal sieren!

  • Op zaterdag en zondag 5 en 6 juli vond de jaarlijkse Meelestraut Keirremis plaats. Net zoals een jaar geleden engageerde onze kring zich om een bijdrage te leveren voor de Gazet van de Meelestraut. Dit jaar kwamen de verdwenen café’s aan bod in deze toffe krant. Ondanks de dreigende regenwolken was de kermis weer een groot succes. ’n Dammen werd gevierd als ‘Buur van het jaar’, en was zichtbaar ontroerd tijdens de opening waar de andere buren ook werden getrakteerd op een receptie.
   Traktortroubadour ’n Toonn uit Herdersem was ook present en speelde gitaar in de tent van het organiserend comité. Je kon er pensen met kriekskes krijgen, of ribbetjes … sinds dit jaar werkt het Meelestraut Keirremis Comité samen met de fanfare van Wieze en blijkbaar lukt dat goed! Jammer genoeg kon men er geen stokken in de wielen steken van de Argentijnse voetbalploeg die de Belgen uitschakelden tijdens de kwartfinale van het WK.
   Jaar na jaar valt het meer op dat Meelestraut Keirremis vooral een warme en gezellige, ja zelfs trage kermis is … kinderen maken er voor een groot deel de dienst uit, wriemelen er door elkaar en blijkbaar is haast alles afgestemd op hun ritme. Het geheel wordt er gespekt met straattheater, akoestische instrumenten, een grote (en jammer genoeg uitgeregende) rommelmarkt, zeer jong en zeer oud en alles wat daartussen ligt, vindt er elkaar .. en ook al is de Aalstersestraat een banale steenweg geworden, het is tijdens dit weekend zéér duidelijk dat de Meelestraut nog steeds leeft. Betjens Jan, Betjens Staaf, Serrens Sis, Maria va Gaspaar, Fongsken, Gastong Baut, Marcel va Sjowéken, Etjen van de Keizer, Gista vant Geivelken, Godlief de Wit, … en vele anderen … wàt zouden ze er graag bij geweest zijn!

  • Juni 2014 is een gedenkwaardige maand voor ons lokaal erfgoed! Het hoeft niet altijd de kranten te halen om héél bijzonder te zijn. In 2011 kwamen de kasseistenen van de Molenstraat ‘boven water’ tijdens de werkzaamheden aan de straat. Ondertekende had onmiddellijk de reflex om deze stenen te bewaren. De stenen dateren eind 19de eeuw en zijn waarschijnlijk aangelegd ten behoeve van het vervoer van brouwerij Callebaut. In die periode was trouwens Charles Louis Callebaut burgemeester van Wieze. Het heeft uiteindelijk bloed, zweet en tranen gekost om een goede 70m² te vrijwaren van verkoop. Eigenhandig werden deze stenen uit de straat gehaald, dikwijls onder moeilijke omstandigheden, met een kruiwagen, steen voor steen … een ander gedeelte werd op het uiterste nippertje gebracht door een vrachtwagen … terug alles vervoerd met kruiwagen en hulp van Chris Bourgeois …het heeft héél wat voeten in de aarde gehad om dit idee rond hergebruik van erfgoed levend te houden. Een mooie piste bijvoorbeeld zou bijvoorbeeld het bestraten van kleine buurtwegeltjes zijn.
   Uiteindelijk rees het idee om de verwaarloosde site van het oorlogsmonument te verfraaien. In 2014 is het immers de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Hoe kunnen we de gesneuvelde soldaten van Wieze beter eren dan hun begraafplaats mooi te maken? Aan de hand van een 3D-model bleek het visuele van kasseien op het kerkhof een mooie doelstelling. De mensen van de Groendienst, o.l.v. ploegbaas Tim, hadden voordien al de site mooi opgeruimd en verbeterd met nieuwe beplanting. Uiteindelijk kreeg ondertekende in juni 2014 groen licht om ‘zijn’ kasseien bestemming kerkhof te zien. Als heemkring, die de kasseien heeft aangekocht, zijn wij bijzonder tevreden dat het gemeentebestuur mee stapte in dit mooie verhaal. En het is een mooi verhaal! De stenen van de Molenstraat liggen prachtig te blinken voor het oorlogsmonument dat alle eer krijgt en een stukje van de verdwenen Meelestraut – waar onze voorouders woonden en leefden, er over liepen of reden – is terug zichtbaar. Twee vliegen in één klap! Ook een mooie pluim op de hoed van Mario, de kasseier die pràchtig werk heeft geleverd. Het monument is terug ontsloten voor het publiek … ook achter de soldaat ligt een partij kasseien. We hopen dat, met de verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, u eens een kijkje gaat nemen en ervaart hoe mooi erfgoed kan zijn.

  • De 4de historische wandeling te Wieze, georganiseerd door de mensen van Winsia, vond plaats op zondag 15 juni 2014 tijdens het weekend van ‘Wieze Wiest’. De enige doelstelling van deze vereniging is het creëren van een maatschappelijk draagvlak rond de authenticiteit van ons dorp, dat gestalte wordt gegeven door het bestaande (en verdwenen) erfgoed. Het erfgoed van ons dorp dat zo kwetsbaar is en alle aandacht en zorg verdient. Via wandelingen doorheen het dorp wordt daar aandacht aan besteed. Dit jaar konden de organisatoren rekenen op maar liefst 230 wandelaars (200 volwassenen en 30 kinderen)! Van een groot succes gesproken!
   Zoals elk jaar springt Winsia heel constructief om met die aandacht. Dit jaar werden de verdwenen brouwerijen (Wagon, Callebaut en Van Roy) via mooie en uniforme sepia panelen terug in het straatbeeld gebracht. Deze prachtige doelstelling werd op luid applaus onthaald tijdens de onthulling van de panelen. Dankzij de wandelaars, de sponsors, de eigenaars van een muur, kan de toevallige passant zich weer even terug wanen in de tijd toen Wieze nog een dorp van Bier, … was.

  • Op zaterdag en zondag 14 en 15 juni 2014 werd te Wieze voor de eerste maal de ‘Wieze Wiest’ kermis georganiseerd, dit ter opvolging van de aloude Rita Kermis. Het was een zonovergoten weekend, dit in tegenstelling tot de vorige jaren, toen de kermis dikwijls te lijden had onder bijzonder slechte weeromstandigheden. Aldus was er veel volk op de been. Ook onze heemkring was aanwezig tijdens de opening, die werd opgeluisterd door het trommelkorps Chiro Drumband Kreaboem. Het was vooral de passage van de plaatselijke vedetten Jan Macharis, Geert Lambrecht en Gino Callebaut die het allerbeste van zichzelf gaven tijdens het schlagerfestival, dat op veel succes kon rekenen. De fanfare van Wieze was present op zondagmorgen en gaf een mooi en gevoelig concert ‘als aperitief’. In samenwerking met onze kring werd trouwens op zondag een mooie tentoonstelling georganiseerd in de pastorie rond het 175 jaar bestaan van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia Wieze.
   Ook de vierde historische wandeling, altijd moedig gestalte gegeven door Winsia, vond plaats tijdens dit weekend. De zon was ook van de partij tijdens de eerste garageverkoop en rommelmarkt in de omliggende straten van het dorp. Deze eerste editie van Wieze Wiest was een schot in de roos, de weergoden waren meer dan gunstig gezind, het publiek, de artiesten, de organisatoren, de standhouders, … iédereen was present en kan met veel genoegen terugblikken op een prachtig weekend.
   Een domper op de vreugde evenwel is de verdere en zichtbare aftakeling van het immens mooie Oud Gemeentehuis. Ook hebben enkelen tijdens de kermis zich de toegang verschaft tot dit kwetsbare en beschermde gebouw, met enkele gevolgen van dien … we hebben als bekommerde heemkring onmiddellijk de betrokkenen bij de restauratie van dit gebouw hierover ingelicht. De schade is ‘opgevangen’ … en de restauratie zal dit jaar nog een aanvang nemen.
   Dank U H. Rita …

  • 10 mei 2014
   Op zaterdag 10 mei 2014 had de 50ste Heemdag Oost-Vlaanderen plaats. Alle Oost-Vlaamse heemkundigen werden ontvangen in de tentoonstellingszaal van het P.A.C. ‘Het Zuid’ te Gent. We werden er verwelkomd door onze voorzitter Luc Van Driessche, die tevens ook voorzitter is van Heemkunde Oost-Vlaanderen.
   Het onderwerp dit jaar was ‘In Oost-Vlaamse Archieven’. Menig heemkundige grasduint dikwijls door oude archieven en in die zin was het onderwerp dan ook een schot in de roos. Met onze delegatie van Wieze bezochten we de Bibliotheek & Archief van het Augustijnenklooster (Academiestraat 1 te Gent) en het Rijksarchief (Gerard Duivelplein 1).
   Beide locaties zijn bijzonder indrukwekkend. De werkelijk prachtige leeszaal van het Augustijnenklooster is trouwens ook bekend uit de tv-reeks ‘In Vlaamse Velden’. Het Gerard Duivelsteen biedt onderdak aan 7 kilometer archief waaronder tal van documenten met betrekking tot ons dorp. Het loont absoluut de moeite hiermee geconfronteerd te worden. Het Duivelsteen is natuurlijk ook bekend uit de stripreeks van Nero waarin deze oude burcht dikwijls aan bod komt.
   Tijdens de Heemdag vindt ook de uitreiking van de Reinaertsprijs plaats. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan verdienstelijke heemkundigen. De eer viel dit jaar te beurt aan dhr. Luc Peleman van de heemkring Braem uit Elversele die uit de handen van Luc Van Driessche een prachtige sculptuur van Reinaert de Vos overhandigd kreeg.

  • 30 april 2014
   Op 30 april wordt naar aloude gewoonte onze meiboom geplant. Het is telkens weer een huzarenstuk om dit pronkstuk mooi op zijn plaats te krijgen. Maar eens ie d’er staat, staat er een juweel te pronken dat nergens zijn gelijke kent. Als vereniging zijn wij op zoek naar verjonging om deze mooie traditie in ere te houden.

  • 26 en 27 april 2014
   Op 26 en 27 april 2014 had overal in Vlaanderen de Erfgoeddag plaats. Het thema dit jaar was ‘Grenzeloos’. Als heemkring van Wieze namen we dit jaar terug deel aan dit evenement en hebben wij als invalshoek m.b.t. het onderwerp gekozen voor een tentoonstelling van oude postkaarten. Het zijn de oude postkaarten van ons dorp die zich, over de landsgrenzen heen, hebben verspreid. Denken we maar aan de vele postkaarten die zijn verstuurd tijdens de Wieze Oktoberfeesten. De tentoonstelling was met 350 bezoekers een groot succes. De verzameling van postkaarten over ons kleine dorp is indrukwekkend. Deels is dit te danken aan de ‘uitgevers’ van toen; zoals drukkerij Muylaert, Simonne ‘va Costers’ De Wolf en vele anderen. Anderzijds gaf ons dorp meer dan genoeg inspiratie om vast te leggen op de gevoelige plaat. Denken we maar aan het verdwenen renaissancekasteel, de fabrieksgebouwen van de brouwerijen, het Neerhof, onze mooie dorpsplaats, de pastorie… de fotografen van toen zullen hun passie in ons dorp meer dan kunnen botvieren hebben.
   De prentkaarten tentoongesteld in de pastorie hadden heel wat te vertellen. Ons verleden wordt terug tot leven gebracht. We zien niet alleen de oude (en verdwenen) gebouwen maar ook de mensen die toen reeds gewillig voor de camera gingen staan. Zo herkenden sommigen van onze bezoekers familie die voor altijd vereeuwigd zijn op een postkaart. Bijvoorbeeld de postkaart van de Molenstraat en brouwerij Callebaut.
   We zijn de Erfgoedcel van Dendermonde dankbaar dat ze deze kaart gebruikt hebben als decor tijdens de Erfgoeddag. De bezoekers hadden de gelegenheid zich kosteloos te laten fotograferen voor deze uitvergrote kaart. Dat viel bij vele bezoekers in de smaak! Met enkele attributen – een klak, een snor, een gekrosjteerde sjaal, een voorschoot – kon men zich even terugwanen in de tijd. Deze foto’s kan je allemaal bekijken op de Facebook-pagina van de ‘Erfgoedcel Land van Dendermonde’. Wij danken ook de fotograaf van dienst, René Plasschaert van fotoclub Ontspanner Lebbeke, die instond voor de opnamen. Op zijn website www.fotografiek.be kan je ook de foto’s van de Erfgoeddag 2014 te Wieze bekijken.

  • 5 april 2014.
   De fanfare St Cecilia gaf een gesmaakt jubileumconcert in het Wiezehof. De muzikale avond werd afgewisseld door het showen van de uniformen van de fanfare en een nieuwe das werd voorgesteld. Het was een aangename, muzikale avond – het podium was haast te klein om alle muzikanten een plaatsje te geven. Het is heel bijzonder vast te stellen, dat muziek zoveel mensen samen brengt. Jong en oud, man en vrouw gaven het beste van zichzelf in een goed gevuld Wiezehof. Het waren werkelijk ‘Songs to Remember’! We wensen de verantwoordelijken van de fanfare en de muzikanten hartelijk te feliciteren met hun jubileumjaar, mogen ze nog vele jaren samen musiceren en prachtige stukken brengen, onder hun fiere vlag van St Cecilia.


  • Zondag 16 maart 2014.
   Tijd voor de jaarlijkse Wieskarnavalstoet! Voorafgegaan door de fanfare en de reclamekaravaan tonen de carnavalverenigingen van Wieze hun ludieke kunsten en thema’s, en dit reeds voor de 40ste maal!
   Inderdaad, Wieskarnaval bestaat 40 jaar. De organisatie verdient alle lof om dit grootse gebeuren jaarlijks op touw te zetten.De drukte, de sfeer, de muziek van de fanfare – even leek het alsof de Wieze Oktoberfeesten plaats vonden. Ook de jeugd wordt niet vergeten; op zaterdag 15 maart 2014 trok voor de 34ste maal de kinderkarnavalstoet door de straten. We houden er ons aan het karnavalcomité, Prins Geert II – die trouwens een fijne prestatie neerzette tijdens zijn voorstelling in de Oktoberhalle – alle carnavalverenigingen en karnavalisten van Wieze te feliciteren met hun prachtig palmares.


  • Januari 2014.
   Dit jaar is een bijzonder jaar voor Wieze. Een aantal belangrijke verjaardagen passeren de revue. De fanfare viert haar 175-jarig bestaan, de 40ste naoorlogse carnavalstoet trekt door de straten van Wieze en de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator bestaat 30 jaar!
   Deze gebeurtenissen verdienen onze aandacht en in de loop van het jaar komen we hier zeker op terug. Het 175-jarig bestaan van de fanfare willen we speciaal in de kijker zetten. De fanfare is niet weg te denken uit het dorpsleven. Bij elke gebeurtenis of viering zijn ze present. Om onze erkenning te tonen plaatsen we dit jaar de oude vlag van de vereniging op de kaft van ons tijdschrift.
   Naar aanleiding van onze 30ste verjaardag voorzien we in de uitgave van een boek met prachtige prentbriefkaarten van Wieze. Deze uitgave is gepland voor het einde van het jaar. Ten gepaste tijde zal u hieromtrent meer vernemen. Een voorsmaakje van de inhoud kan u alvast bewonderen tijdens onze tentoonstelling in het kader van de erfgoeddag 2014.
   Voorwaar weer een druk jaar dat ons wacht. Ook de meiboomtraditie wordt levendig gehouden en blijven we bepaalde dossiers op de voet volgen. We hopen op uw steun te kunnen blijven rekenen betreffende onze activiteiten en doelstellingen.