Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).Overzicht WERKJAAR 2015

 

 • 2015
 • December 2015.
  Beste leden, vrienden en sympathisanten.
  Via deze willen we u alvast een voorspoedig en gezond nieuw jaar wensen.
  De heemkring mag zich terug aan een druk jaar verwachten; traditiegetrouw nemen we deel aan de erfgoeddag op 24 april 2016 rond het thema ‘Rituelen’.
  We zijn ook reeds geruime tijd bezig met de voorbereidingen van een nieuwe publicatie rond de brouwerijen die voor ons dorp zo belangrijk zijn geweest. Het belooft een lijvig werk te worden waarin we de rijke geschiedenis van de brouwersfamilies uitdiepen en onder de aandacht brengen. De brouwerijen hebben onmiskenbaar een bijzonder grote rol gespeeld op economisch, maatschappelijk én cultureel vlak.
  Ondertussen is de restauratie van ’t Oud Gemeentehuis zo goed als klaar!
  De traditie van de meiboom blijven we levendig houden … u merkt het; we zitten niet stil!
  Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen.
  Nieuwe leden zijn ook van harte welkom.
  Vier maal per jaar blijft u ons ledenboekje met tal van interessante bijdragen over ons dorp Wieze ontvangen.
 • November 2015.
  Jaarlijks nomineert Heemkunde Vlaanderen een heemkundige (kring) tot Ambassadeur Heemkunde Actueel. Essentieel bij deze nominatie is hedendaagse heemkunde te promoten bij een breed publiek. Dit jaar viel de beurt aan Erfgoed Balen en de werkgroep Balen Bevrijd. We wensen hen via deze van harte proficiat! Maar ook Rik Vermeir van onze kring was laureaat.
  Lees hieronder de motivatie van de jury, opgesteld door Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen.
  Zoals al gemeld op de heemdag in Leuven heeft de jury uit de ingezonden dossiers drie nominaties geselecteerd. Vooraf dient gezegd dat bij de beoordeling van de dossiers de jury haar waardering en bewondering heeft uitgesproken voor het vele en prachtige werk dat alle kandidaten op vrijwillige basis voor de heemkunde in Vlaanderen presteren. De keuze was dus niet evident.
  Na rijp beraad werden de volgende drie inzendingen genomineerd. De volgorde hierbij is louter willekeurig en niet bepalend voor de waardering ervan.
  De eerste nominatie is voor Erfgoed Balen en de werkgroep Balen Bevrijd. Deze eigentijdse heemkring met een goede jongerenwerking weet het lokale erfgoed op een frisse en dynamische manier naar een breed publiek van senioren, gezinnen, scholen, toeristen, te brengen. De jury loofde ook het werken met maatschappelijk kwetsbare mensen en de open houding van de kring.
  De tweede genomineerde is Alex Lefevere van de Werkgroep Cultuur en Heemkunde Rauw. Alex Lefevere is een enthousiaste en jonge heemkundige die met atypische activiteiten én een erg populaire FaceBookpagina het draagvlak voor het erfgoed van het gehucht Rauw (Mol) weet te vergroten. Hij inspireert, motiveert en brengt professionelen en vrijwilligers samen rond het lokale erfgoed waar hij zelf een enorme passie voor heeft.
  En tot slot werd ook Rik Vermeir van de Oudheidkundige Kring Sint-Salvator Wieze genomineerd. Rik is een jonge en veelzijdige heemkundige die via moderne technieken (o.a. 3D-ontwerpen van verdwenen erfgoed) zijn passie voor het lokale erfgoed met zoveel mogelijk mensen deelt. Ook hij werkt heel vaak samen met andere sectoren (o.a. het onderwijs) en daardoor weet hij veel niet-klassieke heemkundige liefhebbers te bereiken.
  Fons Dierickx

 • Zondag aanstaande, 13 september 2015 vindt de Open Monumentendag plaats.
  Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseert een fietszoektocht langsheen Denderbelle, Wieze en Lebbeke. De stopplaatsen, waar je de nodige formulieren en een routebeschrijving krijgt zijn: ’t Vat te Denderbelle, ’t Brouwerhuis te Wieze en de parking van de politie te Lebbeke. Onze kring opperde het idee om het Oud Gemeentehuis – waarvan de restauratie dagelijks aan schoonheid wint – open te stellen voor het publiek tijdens de Open Monumentendag. We zijn de initiatiefnemers en de eigenaar, de n.v. Diepensteyn bijzonder dankbaar dat ze mee stappen in dit verhaal. Onze kring zal, bij monde van Rik, instaan voor een fotoprojectie-met-een-woordje-uitleg over de geschiedenis van het gebouw. De logistieke organisatie berust bij de Culturele Dienst Lebbeke.
  Iedereen van harte welkom!!

  In de marge melden we nog graag dat de resterende partij kasseistenen – herinner u de verfraaiing van het oorlogsmonument te Wieze en Denderbelle – hun weg hebben gevonden naar het Oud Gemeentehuis. Deze stenen uit de Molenstraat hebben we eigenhandig gered, zijn aangekocht door onze kring en worden geschonken om er aldus prachtige doelstellingen mee te verwezenlijken. De stenen hebben een lange geschiedenis én parcours afgelegd. Foto’s: Rik Vermeir
 • De najaarsactiviteit van onze kring, waartoe we de leden van onze kring graag op uitnodigen, vindt dit jaar plaats op 25 september 2015 om 20.00u in de pastorie te Wieze.
  Er wordt een voordracht gehouden over de geschiedenis van goochelen/magie in onze contreien.
  We zijn benieuwd wat de spreker uit zijn hoed zal toveren! Afbeelding: Hieronymus Bosch: De goochelaar
 • Op 25 augustus 2015 vond de 37ste editie van het Rochus ziftkaatsen toernooi plaats.
  Aan deze aloude traditie wordt sinds lang gestalte gegeven door karnavalvereniging de Leo’s. Op zaterdag waren de weergoden niet gunstig gezind, op zondag daarentegen konden de deelnemende ploegen ‘Kampen dat beszt’ onder een stralende zon op het riante dorpsplein. Er was veel belangstelling, en af en toe ging het onder de spelers er vurig aan toe. Wij houden er ons aan om alle verenigingen en de organisatie te feliciteren met het in stand houden van deze mooie traditie.
  Op naar volgend jaar! Foto: An Van Steen
 • Juni 2015. Sinds 1994 wordt er in Wieze opnieuw gestalte gegeven aan de eeuwenoude traditie van het planten van een meiboom. Sinds 1814 werd deze traditie terug verder gezet door een aantal Wiezenaars, die enorm fier waren op hun Meiboom. Zoveel hebben we kunnen lezen in ‘Oostvlaamse Zanten’, een tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven in Aalst. In mei 1932 uitte Germain Muylaert, drukker en lid van de Meiboomgilde, zijn grote liefde voor de Meiboom. Hij schreef haast gans het tijdschrift vol over deze traditie. We zijn Gerard De Wolf, lid van onze kring, dankbaar dat we dit tijdschrift mochten inkijken. Hierover volgt later wel nog meer.
  Toch dienen we er ook op te wijzen dat onze Meiboom veel zorgen nodig heeft. Het is steeds een serieus logistiek gebeuren de boom op zijn plaats te krijgen, en gelukkig kunnen we in deze rekenen op de hulp en expertise van een aantal mensen. Met de regelmaat van een klok worden ook de nodige verfraaiingen met borstel en penseel toegevoegd. Dit jaar werden er een aantal rotte plekken in de boom vast gesteld. Het werd hoog tijd dat onze boom eens bezoek kreeg van een boomchirurg. En zo geschiedde, na lang zoeken kregen we via Fons Dierickx (Herdersem, voorzitter heemkunde Vlaanderen,) – waarvoor dank!! - de contactgegevens van Tuur De Haeck (Dendroconsult, boomchirurg) , die snel gevolg gaf aan onze uitnodiging de boom te onderzoeken. Ook Herman De Wolf was ter plaatse om zijn ervaring en expertise te delen. Er werd onderzoek gedaan naar de sterkte van de boom, die van het type ‘Douglas’ is, een soort spar.
  Hier wat meer duiding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Douglasspar
  Ook het vochtigheidsgehalte, de aanwezigheid van schimmels, insecten etc werd danig onderzocht. Hier vindt u een kleine foto-impressie van dit gebeuren. Het verslag van de boomchirurg zullen we zeker ook nog kenbaar maken.

 • De ganse maand mei werd ons dorp weer gesierd door de Meiboom. Dit fraaie kunstwerk, want dat is het, kan rekenen op de belangstelling van vele wielertoeristen, toevallige passanten en wandelaars. Hoe de Meiboom gezien wordt door verschillende ogen en lenzen, kan u hier bekijken.
  Amber: met potlood
  Anneke Van Steen: phoneography
  André Callebaut: drone
  Chris Bourgeois: camera


 • Eind april vond de Erfgoeddag 2015 plaats. In Wieze gebeurde dit, naar jaarlijkse gewoonte, in de Pastorie, onder de noemer ‘Erf!’. Hier een kleine foto-impressie van de tentoonstelling, die door een 300-tal mensen is bezocht. Waarvoor dank!!

 • Op 25 en zondag 26 april 2015 (In Wieze) vindt de Erfgoeddag plaats, de feestdag voor al wie cultureel erfgoed een warm hart toedraagt. Honderden erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel rollen die dag de loper uit om jou, je vrienden en familie een aangename en interessante dag te bezorgen. Onze heemkring neemt elk jaar deel aan dit gebeuren dat deze keer de titel ‘Erf!’ heeft gekregen.
  Als heemkring van Wieze brengen wij dit jaar de verdwenen en/of oude boerderijen onder de aandacht. Wieze was vroeger vooral een landbouwersgemeenschap, en dat uitte zich door de productiviteit, de manier van leven, maar ook de oude boerenerven waren zo typisch voor onze landelijke gemeente. Denken wij bijvoorbeeld maar aan het Neerhof en het verdwenen ‘Caudronges Hof’. De grote herenboeren, de keuterboeren, … allen komen ze aan bod. Een leuke bijkomstigheid is dat u, op zondagvoormiddag 26 april uw persoonlijke ‘Erfstukken’ kan laten keuren door specialisten. Zij zullen u  meedelen hoe u best uw erfstuk kan bewaren.
  Onze tentoonstelling vindt terug plaats in de pastorie, Sasbaan 2 te Wieze.
  Op zaterdag is de tentoonstelling te bezoeken tussen 15u en 20u. Op zondag 26 april kan u de tentoonstelling bezichtigen tussen 10u en 18u. Iedereen van harte welkom!
  Meer info kan u vinden via deze link van de Erfgoedcel Land Van Dendermonde: https://erfgoeddag.wordpress.com/2015/02/10/lebbeke-leven-op-het-erf/ • Indien je wil dat er iets niet verloren gaat, dan dien je er zorg voor te dragen.
  Net zoals kinderen dat doen voor hun speelgoed. En ook voor je erfgoed, want dat laat je na aan de volgende generatie. Heel wat mensen en verenigingen tonen dagelijks hun zorg en bekommernis voor erfgoed.
  Zo is ook onze heemkring een ‘erfgoedzorger’. We geven gestalte aan onze zorg en bekommernis door er daadwerkelijk iets voor te doen; het signaleren van verwaarlozing, broodnodige info verschaffen over ons Wiezes erfgoed, in stand houden en steun geven aan immaterieel erfgoed zoals de Meiboomtraditie, actieve participatie tijdens overlegmomenten en vergaderingen rond ons erfgoed.
  We steken daadwerkelijk de handen uit de mouwen! Een sprekend en prachtig voorbeeld daarvan is de restauratie van de Molenkapel en de verfraaiing van het oorlogsmonument met kasseistenen uit de Molenstraat. En er is natuurlijk de restauratie van het Oud Gemeentehuis die heden volop bezig is.
  Wat dit betreft willen we heel graag de Waarde en Ethiek van het Vakmanschap dat bij deze restauratie tot uiting komt, duidelijk onderlijnen. Het is werkelijk ongezien wat deze stielmannen presteren, en dat mag ook wel eens aan bod komen.
  ’t Oud Gemeentehuis zal de tand des tijds doorstaan, dankzij de zorg en bekommernis van velen, maar ook dankzij de handen van de metselaars en andere vaklui. We geven ook nog graag mee dat onze kring, tijdens een overlegmoment rond de Open Monumentendag, de tip en nodige info heeft gegeven om het Oud Gemeentehuis open te stellen tijdens deze dag.

 • Februari/maart 2015. Voor de 41ste maal trok de karnavalstoet van Wieze, onder een stralende zon, door de straten van ons dorp. Met de ontvangst van het karnavalcomité, Prins Marnix en de karnavalgroepen bleek het gemeentehuis van Lebbeke op vrijdag 27 februari weer goed gevuld. Voorzitter Marc Colman had het in zijn toespraak over de Wieze karnavalgroepen en hoe ook zij gestalte geven aan het slagen van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Wieze Wiest (Rita Kermis), Meelestraut Keirremis en Rochus.
  Op zaterdag trok de jeugd door de straten van Wieze, en over een succes gesproken: een zee van kinderen, vergezeld van ouders en/of grootouders werden getrakteerd op allerlei lekkers van de zelfstandigen die zich op het traject bevonden. Volgens de organisatie ging het over een groep van 500 kinderen!
  Op zondag 1 maart vatte de 41ste Wieskarnavalstoet aan met een mooie apotheose op ons beschermd dorpsplein. Prins Marnix leidde het gebeuren, in de Oktoberhalle werd de winnende karnavalsgroep bekend gemaakt en dat bleek WKV Serjees’n Dest te zijn die op ludieke wijze gestalte gaven aan het één en ander. 
  De maandag daarop volgend werd traditioneel het ontroerend afsluitingsfeest gevierd met het verbranden van de Wieskarnavalzot. De 41ste Wieskarnaval was weer een groot succes en via deze wensen we de organisatie en alle karnavalgroepen een welgemeend proficiat!
  Op naar Wieskarnaval 2016!


 • Zoals we met zijn allen al gemerkt hebben, staat ’t Oud Gemeentehuis sinds september 2014 in de steigers.
  Heden ligt er over gans de lengte van het gebouw een nieuwe funderingsplaat. Tussendoor is er ook gelegenheid geweest voor archeologisch onderzoek. Dit gedeelte van de werken interesseerde ons buitenmatig en het is frappant vast te stellen wat de archeologen ontdekt hebben. Er waren sporen aanwezig van een nog ouder gebouw, vele overblijfselen van haardplaatsen zaten verscholen onder de vloeren … potscherven en andere artefacten zagen terug het daglicht.
  We hebben in ieder geval een uitgebreide fotoreportage gemaakt van het archeologisch werk en hopen in de toekomst daar zeker op terug te komen in één van onze ledenboekjes.
  We wensen de eigenaar, de architecten, de restaurateurs àlle succes met de werken aan dit prachtige gebouw!

 • Januari 2015.
  Beste leden, vrienden en sympathisanten.
  Via deze willen we u alvast een voorspoedig en gezond nieuw jaar wensen. De heemkring mag zich opnieuw aan een druk jaar verwachten. Traditiegetrouw nemen we deel aan de erfgoeddag op 26 april 2015. Op dit eigenste moment zijn we reeds bezig met de voorbereidingen van een nieuwe publicatie rond de brouwerijen die voor ons dorp zo belangrijk zijn geweest, de restauratie van ’t Oud Gemeentehuis volgen we op de voet en de traditie van de meiboom blijven we levendig houden … u merkt het; we zitten niet stil!
  Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen.
  Nieuwe leden zijn ook van harte welkom.
  Vier maal per jaar blijft u ons ledenboekje ontvangen dat vanaf nu steeds in kleur zal zijn.