Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo). 


 • 2016
 • 17 december 2016.
  Velen hadden er lang naar uitgekeken, en uiteindelijk was het zo ver: de voorstelling van het boek over de brouwerijen. Deze maal werd als locatie het gebouw van de Vrije Basisschool Wieze ‘de Schatkist’ gebruikt. Zo’n 500 mensen hadden reeds ingetekend op het boek! Het sprekersgedeelte werd mooi en betekenisvol weergegeven door schepen van cultuur Maria Van Keer en de voorzitter van de heemkring Luc Van Driessche. Muzikale intermezzo’s werden gegeven door de zeer dynamische en fantastische bigband ‘Enter’ uit het Waasland www.bigbandenter.be . Hun optreden werd door de naar schatting 400 aanwezigen zéér gesmaakt. Waaronder de nazaten van de brouwers die Wieze ooit op de kaart zetten. De families Callebaut, Van Langenhove – twee dochters van dokter van Langenhove, Thevelin, Van Roy en Wagon waren in grote getale afgezakt naar Wieze, wat toch wel een bijzondere toets gaf aan de namiddag.
  Uiteindelijk kon het aanwezige publiek hun boek afhalen. Het fraaie drukwerk werd verzorgd door drukkerij Nevelland, met wie het fijn samenwerken was. Via deze willen we ook de Erfgoedcel ‘Land van Dendermonde’ danken voor de steun, de Vrije Basisschool voor de locatie, de Wieze Karnavalgroep ‘Benaalijk’ voor de grote hulp die ze gaven tijdens de receptie. We hebben kosten noch moeite gespaard om het boek over de brouwerijen tot in de puntjes te verzorgen. Aldus hopen we dat het een mooi plaatsje kan krijgen in vele bibliotheken én dat het regelmatig ter hand wordt genomen opdat de iconische brouwerijen van Wieze blijven verder leven.
  Collage: Rik Vermeir
  Ons werkjaar nadert stilaan zijn einde. Als heemkring wensen we u een bijzonder en gezond 2017. Dank ook aan al onze leden die ons sinds jaren steunen. We hebben nog veel werk voor de boeg. Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. Vier maal per jaar blijft u ons ledenboekje met tal van interessante bijdragen over ons dorp Wieze ontvangen.
     
 • 19 sept 2016 : We brengen u graag op de hoogte van de te verschijnen heemkringpublicatie 'Brouwerijen van Wieze'.
  De voorbereidingen en het opzoekwerk startten twee jaar geleden.
  Heden worden de laatste details toegevoegd aan het boek, alvorens het naar de drukkerij gaat.
  Het belooft een prachtige publicatie te worden, een 440 pagina's dik en rijkelijk geïllustreerd werk waarin de evolutie van de brouwerijen en de brouwersfamilies ruim uit de doeken wordt gedaan.
  Indien u dit boek wilt bestellen, verwijzen we u graag naar bijgevoegde pdf's met de nodige info daaromtrent.
  Lid van onze heemkring? Dan betaalt u slechts 40 euro. (Beperkt tot één boek.)
  Voor niet-leden kost het boek 45 euro.
  Het boek wordt voorgesteld op 17 december 2016. Meer bijzonderheden daarover staan ook genoteerd in bijgevoegde folder.
  De oplage van het boek zal bepaald worden aan de hand van het aantal voorinschrijvingen. Tijdig intekenen voor 15 oktober e.k. is dus de boodschap!
  'Brouwerijen van Wieze': een boek dat in uw bibliotheek niet mag ontbreken!

   


 • Mei 2016. Zoals gemeld in het begin van het werkjaar houden we u graag op de hoogte van het te verschijnen boek over de verdwenen brouwerijen van Wieze. Reeds meer dan een jaar wordt er onafgebroken gewerkt om de geschiedenis van de brouwerijen, de brouwersfamilies en hun impact op ons kleine dorp uit te puren. Op dit eigenste ogenblik zijn de middeleeuwse brouwerijen, Brouwerij Wagon en Brouwerij Van Roy de revue gepasseerd. Een bijzonder rijk palet aan info betreffende de families, bouwgeschiedenis, bierproducten en reclameobjecten, krijgt gestalte door middel van o.a. nooit eerder vertoonde foto’s en documenten. Momenteel verdiepen we ons in de studie rond Brouwerij Callebaut. Met deze publicatie onderschrijven we een prachtige doelstelling met betrekking tot het weergeven van een bijzondere én belangrijke geschiedenis binnen onze dorpsgrenzen. Collage: Rik Vermeir
 • Op 15 mei 2016 vond de Heemdag Oost-Vlaanderen plaats. Ditmaal was de locatie Erpe-Mere. Een delegatie van onze kring was, zoals elk jaar, aanwezig. Een honderdtal bezoekers kregen in de voormiddag twee boeiende voordrachten, en in de namiddag stonden een aantal bezichtigingen op het programma waaronder de castrale motte van Erpe, de neogotische kerk van Burst, de vroeg-gotische kerktoren van Aaigem en de Kruiskoutermolen in Mere.
  Om 17u werden verdienstelijke bestuursleden, met 25 jaar dienst binnen een Oost-Vlaamse heemkring, gehuldigd. Binnen onze heemkring viel de eer te beurt aan André Merckx, penningmeester en Luc Van Driessche, voorzitter. Luc is trouwens ook voorzitter van Heemkunde Oost-Vlaanderen. Via deze wensen we André en Luc van harte proficiat voor hun jarenlange inzet. Mogen we nog lang op hun inzet rekenen.
  Marc Uyttersprot, van de heemkring Denderland Hofstade/Gijzegem werd de Reinaertprijs uitgereikt. Van harte proficiat aan de voorzitter van heemkring Denderland, onze buren!
  Foto’s: Romain De Moor
 • Op 30 april 2016 hebben we weer onze sterke schouders gezet onder de meiboom. Ditmaal kregen we de gewaardeerde hulp van de brandweer van Lebbeke om het gevaarte op veilige manier te rechten. We danken alvast van harte korpsoverste Chris Van Weyenberg en zijn mannen om ons hierbij te ondersteunen.
  De boom heeft dit jaar al heel wat zorg gekregen. De slechte plekken in het hout werken vakkundig aangepakt door Herman De Wolf.
  Toch gebeurde het rechten niet zonder slag of stoot. Een verankering in het beton, onder de kasseien van het dorpsplein, begaf het tijdens het opzetten van de boom. Een probleem dat dringend dient aangepakt te worden. Gelukkig is er àltijd een grote veiligheidsmarge aanwezig om de veiligheid te waarborgen, wat er ook moge gebeuren.
  De samenwerking tussen de aanwezige mensen verliep optimaal; Gerard Van Haver gebruikte al zijn expertise om de brandweer door de verschillende stadia te loodsen, anderen mensen stonden in voor het vervoer en het optuigen van de boom.
  De meiboom is een prachtig en bijzonder gegeven waarbij velen even stil staan wanneer men het dorpsplein aandoet.
  Foto’s: André Merckx
 • Op zondag 24 april 2016 vond de Erfgoeddag Vlaanderen plaats, onder de noemer ‘Rituelen’.Traditiegetrouw nemen we als heemkring jaarlijks aan dit evenement deel. Dit jaar konden we rekenen op het bezoek van zo’n 250 geïnteresseerde mensen. Oude en meer recente tradities uit Wieze kwamen aan bod tijdens de tentoonstelling.
  Hieronder een kleine impressie van het gebeuren.
  Foto’s: André Merckx.

 • Op 25 februari 2016 overleed, in de leeftijd van 92 jaar, in het RVZ Denderrust te Herdersem Remi Bosman.
  Gedurende zijn leven was Remi de bezielende kracht achter tal van verenigingen zoals de Sint Jorisgilde, de toneelvereniging Koninklijke Rederijkerskamer Allerheiligste Salvator – Wieze, enz.
  Bovendien was Remi een van de stichters van de Oudheidkundige kring Allerheiligste Salvator, samen met E.H. Louis Paelinck (†) en Gilbert De Wolf (†). Op de stichtingsvergadering, in de pastorie, op 23 april 1984, werd hij aangesteld als secretaris.
  Op initiatief van pastoor Louis Paelinck (1981 – 1995) werd het verwaarloosde kerkarchief volledig nagezien, hersteld en geïnventariseerd. Dit immense werk heeft Remi op zich genomen. Alle documenten , die in een erbarmelijke staat verkeerden, heeft Remi meegenomen naar zijn woning en vakkundig hersteld.
  In 1986 verscheen zijn eerste werk: Rechtstreekse Inventaris van de Archiefstukken over Wieze zoals zij op de verschillende plaatsen werden opgenomen. Lebbeke, 1986.
  Deze inventaris was meteen een goede basis om een geschiedkundig werk te maken over Wieze waaraan hij begon te werken in 1986. Samen met Herman Heyvaert heeft hij het ganse archief van Wieze dat bewaard wordt in het Rijksarchief te Gent, en ook in andere archieven, volledig nagelezen en hetgeen belangrijk was opgetekend. Hiervoor reden ze soms tot vijfmaal per week naar Gent en dit vier jaar lang, waar ze reeds voor openingstijd aan de deur stonden te wachten om toch maar op de hun vertrouwde plaats te zitten. ’s Avonds werden de notities dan verwerkt. Ook de archieven van Brussel, Beveren Waas en zelfs Rijsel werden bezocht.
  In 1990 verscheen dan “De Geschiedenis van Wieze”, een werk waaraan meer dan vier jaar opzoekingwerk aan vooraf ging.
  Sinds 1991 is de Oudheidkundige kring H.H. Salvator op initiatief van Remi aangesloten bij het Verbond van de Kringen voor Heemkunde – Oost Vlaanderen. In datzelfde jaar nam hij ontslag als bestuurslid van de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator – Wieze.
  Herman Heyvaert

  Wie schrijft die blijft, en wie een steen in het water gooit maakt kringen. Als gepassioneerd heemkundige verlang je dat deze kringen anderen bereiken en iets betekenisvol achter laten. Zoveel is effectief gebeurd en die in zin heeft nonkel Remi alleszins bij mij de juiste snaar aangeraakt.
  Rik Vermeir

  Andere publicaties van Remi:
  1989 Historiek Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia ‘Wieze’
  1992 Het V.N.V. Leiderskamp ‘Reimond Tollenaere’ te Wieze
  1992 De zotten van Wieze
  1993 Oud hofnamen te Wieze
  1993 De schoolstrijd van 1879 tot 1884 en de gevolgen daarvan te Wieze
  1993 De heerlijkheden Rossem, Baelbergh, Vlasberghe
  1994 Volksvermaak tussen 1920 en 1940 te Wieze
  1994 De twee Lieren
  1995 De familie Van Hove 300 jaar te Wieze
  1996 De Romeinse heerbanen naar Baasrode
  1997 Zangverenigingen te Wieze
  1998 Toneelkringen te Wieze
  2002 De geschiedenis van de familie de Clerque Wissocq – de Sousberghe
  2013 De Geschiedenis van de Wijk Triest te Wieze-Moorsel

 • Op 21 februari 2016 trok de 42ste Carnavalstoet door de straten van Wieze. De stoet werd geleid door prins Toon en bleek weer een bijzonder kleurrijk spektakel te zijn. De stemming op het dorp, waar de apotheose plaats vond, was weer optimaal. We houden er ons aan de organisatoren van harte proficiat te wensen en op naar volgend jaar!
  Foto’s: An Van Steen
 • 1 februari 2016.
  Terwijl wij sinds geruime tijd al onze aandacht vestigen op de geschiedenis van de brouwerijen van Wieze – en dit in functie van de op stapel staande publicatie daar rond – bereikte ons het nieuws dat de heer Willy Van Roy was overleden.
  Willy Van Roy was brouwer en bestuurder van de Brouwerij Van Roy NV – Wieze. Hij werd geboren te Wieze op 22 maart 1927 en is overleden te Gent op 1 februari 2016. Hij was de zoon van Raymond Van Roy, brouwer en burgemeester van Wieze en Alice Heynderickx. Hij was de broer van mvr. Tony Van Roy, mvr. Yvonne Van Roy, dhr. Jan Van Roy en mvr. Simonne Van Roy. Samen met zijn broer Jan beheerde Willy de brouwerij na het overlijden van hun vader. Hij stond mee aan de wieg van de Wieze Pils en de Wieze Oktoberfeesten.
  We waren onder de indruk van het overlijden van meneer Willy. Sinds enkele jaren hebben we regelmatig contact met Tony Van Roy, zijn zus, om er te luisteren naar de verhalen van weleer. Eén van die verhalen hebben we met onze heemkring gepubliceerd in ons ledenblad ‘Salvator Mededelingen’. Tijdens die bezoeken was meneer Willy ook dikwijls op appel.
  Sindsdien was het steeds een fijn weerzien met hen. Tot ons groot genoegen heeft hij, heel recent, zijn daadwerkelijke medewerking gegeven rond onze geschiedschrijving van de brouwerijen, in het bijzonder Brouwerij Van Roy. Het lag in onze bedoeling om de verwerking van die gegevens nu aan zijn goedkeuring voor te dragen. Dat is dus onmogelijk geworden. We houden er ons aan om zijn werk, en dat van de andere brouwers, met het grootste respect te behandelen in die hoop dat hij – en alle andere betrokkenen - echt tevreden zouden zijn met het eindresultaat. Vergeten we niet dat meneer Willy ook zijn persoonlijke 8mm-opnamen in bruikleen heeft gegeven aan onze kring. Deze opnamen zijn allen gedigitaliseerd om te bewaren voor latere generaties. Een gedeelte van deze filmen hebben we getoond tijdens een najaarsactiviteit van onze kring en kon rekenen op bijzonder veel enthousiasme en applaus.
  De historische nalatenschap van de familie Van Roy is gigantisch.
  Met het overlijden van Willy Van Roy verliest de brouwerswereld en Wieze een icoon en een grote meneer. Met deze willen we onze oprechte deelneming betuigen aan de familie.
  Foto: Rik Vermeir

 • Januari 2016.
  Het kasteeldomein in Wieze herbergt sinds de middeleeuwen tal van bouwkundige relicten. Zo zijn er de middeleeuwse toren, de ijskelder, de oranjerie, de inkompartij, … vele van deze bouwwerken zijn toe te schrijven aan het neo-renaissancekasteel.
  Het neo-renaissancekasteel, dat gebouwd werd in 1875, is jammer genoeg in de jaren ’60 van de twintigste eeuw afgebroken. Heden toont de eigenaar van het kasteeldomein een grote bekommernis voor wat nog rest. Zo zijn de oranjerie en de bijbehorende gebouwtjes prachtig gerestaureerd. De aandachtige wandelaar zal ook al gemerkt hebben dat er om en rond de kasteelwal ook al één en ander is aangepakt. De kleine dam bijvoorbeeld, die de waterhuishouding van de kasteelwal regelde, is volledig opnieuw en met detail opgebouwd. Deze lag ei zo na volledig in puin. Maar ook de toegangsbrug, die toe te schrijven valt aan het landhuis en dus ouder is dan het neo-renaissancekasteel, werd steen voor steen opnieuw gemetst. Een heel bijzondere doelstelling rond zorg voor erfgoed is hiermee gerealiseerd en kan tellen als voorbeeldfunctie. Het is waarlijk prachtig wat de eigenaar presteert. Vergeten we niet dat ook het koetsiershuis een duurzame renovatie heeft gekregen. En laat ons nog even wegdromen bij het volgende: ‘Wat zou het bijzonder zijn indien de twee (!) heraldische luipaarden van de adellijke familie de Clerque-Wissocq – della Faille d’Assenede terug de toegangsbrug zouden sieren.’
  Foto’s: Rik Vermeir

 • December 2015.
  Beste leden, vrienden en sympathisanten.
  Via deze willen we u alvast een voorspoedig en gezond nieuw jaar wensen.
  De heemkring mag zich terug aan een druk jaar verwachten; traditiegetrouw nemen we deel aan de erfgoeddag op 24 april 2016 rond het thema ‘Rituelen’.
  We zijn ook reeds geruime tijd bezig met de voorbereidingen van een nieuwe publicatie rond de brouwerijen die voor ons dorp zo belangrijk zijn geweest. Het belooft een lijvig werk te worden waarin we de rijke geschiedenis van de brouwersfamilies uitdiepen en onder de aandacht brengen. De brouwerijen hebben onmiskenbaar een bijzonder grote rol gespeeld op economisch, maatschappelijk én cultureel vlak.
  Ondertussen is de restauratie van ’t Oud Gemeentehuis zo goed als klaar!
  De traditie van de meiboom blijven we levendig houden … u merkt het; we zitten niet stil!
  Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen.
  Nieuwe leden zijn ook van harte welkom.
  Vier maal per jaar blijft u ons ledenboekje met tal van interessante bijdragen over ons dorp Wieze ontvangen.