Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).

 


 • 2017
 • 24 december 2017.
  Eind 2017, op Kerstavond, sluiten we graag af met een mooi verhaal over ‘de teruggekeerde leeuw’.
  In 1962 werd het prachtige neo-renaissancekasteel van Wieze afgebroken. Het behoorde tot de adellijke familie de Clerque - Wissocq die het lieten bouwen in de 19de eeuw op de plaats waar eerder een rechthoekig landhuis van dezelfde familie stond. Nog eerder bevond zich daar het middeleeuws kasteel van de familie d'Yedeghem, waarvan nog een toren bewaard is gebleven.
  Eerder op de toegangbrug, nadien op het balkon van het kasteel prijkten twee heraldische beelden die het wapen droegen van de familie de Clerque Wissocq en de familie della Faille d'Assenede. Ze beeldden de verbintenis uit tussen François Auguste de Clerque Wissocq (1795 - 1847) en diens echtgenote Eugenia Marie della Faille d'Assenede (1791 - 1859). Zij huwden in 1814 en de heraldische beelden zouden daar naar kunnen verwijzen. Deze burggraaf (en zijn echtgenote) was de laatste telg van de familie de Clerque Wissocq die het kasteel bewoonde. Nadien ging het domein over naar de familie de Kerchove d'Exaerde.
  Velen vinden het nog steeds doodjammer dat dit prachtige gebouw werd afgebroken. Tal van ornamenten van het kasteel vonden hun weg naar particuliere eigenaars en ook één van de twee heraldische dieren verdween van het domein. De beelden zijn bijzonder uniek te noemen. De 'anatomie' van beide dieren verschilt enorm van de gangbare voorbeelden. Het is niet echt duidelijk of het over katachtigen gaat. Waarschijnlijk betreft het een heraldische afbeelding - dus niet natuurgetrouw - van een leeuw of luipaard, maar het zou ook een hond kunnen zijn. Het zijn absoluut geen leeuwinnen ... deze werden nooit gebruikt in de heraldiek.
  Op 24 december is het heraldisch beeld met het wapen van de familie della Faille d’Assenede terug gekeerd naar het oorspronkelijk domein te Wieze. Rik Vermeir heeft een bemiddelende rol gespeeld tussen de eigenaars van de 'verdwenen' leeuw en de eigenaar van het kasteeldomein. Het is fantastisch dat het beeld – na een rit in een vrachtwagen (zie foto) - herenigd wordt met zijn tegenhanger waar het kan rekenen op de goede zorgen van de eigenaar van het kasteeldomein in Wieze. Een bijzonder woord van dank voor de familie die het dier schenken en zo blijk geven van een grote en bijzondere input omtrent erfgoed.
  Foto: Rik Vermeir
  Ons werkjaar nadert stilaan zijn einde. Als heemkring wensen we u een bijzonder en gezond 2018. Dank ook aan al onze leden die ons sinds jaren steunen. We hebben nog veel werk voor de boeg. Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. Vier maal per jaar blijft u ons ledenboekje met tal van interessante bijdragen over ons dorp Wieze ontvangen.
 • 29 september 2017. DE VROEDVROUW, ONMISBAAR BIJ BEVALLING EN DOOPSEL
  Voordracht door Walter van Hoorick.
  Deze voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met de Oudheidkundige kring H.H. Salvator te Wieze en met de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Vroedvrouwen oefenen in feite het oudste beroep ter wereld uit; van in de vroegste tijden was dit al zo. In de 17de eeuw werd een klare lijn ingevoerd: kandidaat vroedvrouwen werden op hun kunde getest en legden voor de pastoor en notabelen de eed af om hun ambt getrouw uit te oefenen. Walter van Hoorick behandelt dit thema, en illustreert het met akten en rekeningen, die tegelijk een goede oefening in oud schrift uitmaken.
  Pastorie Wieze Sasbaan 2, 9280 Wieze vrijdag 29 september om 19.30 uur. Toegang gratis
 • 10 september 2017. Op de foto in het krantenartikel staat, tweede van links, Kristof De Geyter. Kristof heeft recent onze ploeg versterkt en we heten hem dan ook van harte welkom. Het is bijzonder vast te stellen dat jonge mensen nog interesse tonen in (lokale) geschiedenis.
  Tekst en foto krantenartikel: Willy Van Damme
 • 1 september 2017. Op deze eerste schooldag werd de vernieuwde omgeving van het alom gekende standbeeld ‘Andries’ ingehuldigd.
  De ‘Zot van Wies’, genoemd naar de spotnaam van de inwoners van dezelfde gemeente’, kreeg na 25 jaar een grondige opknapbeurt. Wieze was destijds, onder impuls van Marc Colman en het Carnavalcomité’ één van de eerste gemeenten die een standbeeld ter ere van de jarenlange carnavalstraditie realiseerden. Dit zilveren jubileum mocht dus absoluut niet aan de aandacht ontsnappen. Met aanwijzingen van Gino Callebaut, bestuurslid van het Carnavalcomité, tekende Rik Vermeir een 3D-ontwerp van de omgeving, met centraal het standbeeld. Er werd gekozen voor nieuwe betegeling, een nieuwe sokkel voor het standbeeld, een wandelpad (in kassei!), een zitbank en nieuwe beplantingen. Het Carnavalcomité zou deze werken, in samenwerking met het gemeentebestuur, in eigen beheer uitvoeren.
  Op 1 september 2017 was het dan zover. Een grote menigte mensen, carnavalisten, sympathisanten en vrienden van de ‘Zot van Wies’, verzamelden op het kerkplein. Van daaruit vertrok men, onder begeleiding van een trommelkorps, richting ‘Andriespark’. Marc Colman, de voorzitter van het organiserend comité deed zijn relaas over 25 jaar Andries, hoe het ooit begon en hoe één en ander evolueerde. Voor deze feestelijke inhuldiging werd het toenmalige Carnavalcomité door het huidige in de bloemetjes gezet. Luc Van Driessche, voorzitter van de heemkring, verklaarde hoe het eigenlijk zat met het ontstaan van de spotnaam van de Wiezenaars. De burgemeester sprak een woord van dank voor de initiatiefnemers waarna hij, samen met Marc Colman, de schaar zette in het lint voor het standbeeld. Nadien volgde voor de talrijke aanwezigen een verzorgde receptie en kon men ’s avonds een dansje plaatsen tijdens een heus galabal. Het hoeft geen betoog te melden dat de opwaardering van het ‘Andriespark’ een bijzonder gegeven is, gedragen door een aantal enthousiaste mensen. De omgeving oogt heel fraai. Een mooie opsteker voor al diegenen die een hart hebben voor dit kleine dorp.
  Foto’s: André Merckx Tekst en 3D-ontwerp: Rik Vermeir
   
 • 30 april 2017. Voor de zoveelste maal prijkt ie weer op onze dorpsplaats: de meiboom.
  We konden weer rekenen op de gewaardeerde hulp van de brandweer, Herman De Wolf heeft bepaalde herstellingswerken uitgevoerd aan de boom en Hubert Bourgeois heeft de voorstellingen van de seizoenen, wapenschilden met de dorpsplaats, een klauwende leeuw en de heilige Salvator een hoogstnodige facelift gegeven.
  Deze versieren als nieuw de meiboom, alsook een splinternieuwe voorstelling van de H. Maria van de hand van Hubert, die op veel bijval kon rekenen.
  Foto’s: Rik Vermeir
 • Op zondag 23 april 2017 vond de Erfgoeddag Vlaanderen plaats, onder de noemer ‘Zorg’.Traditiegetrouw nemen we als heemkring jaarlijks aan dit evenement deel.
  Dit jaar konden we rekenen op het bezoek van zo’n 135 geïnteresseerde mensen, die hun weg vonden naar de kerk waar ditmaal de tentoonstelling plaats vond.
  Vooral de geestelijkheid, de pastoors, de bedieners van ‘zielenzorg’ kwamen aan bod tijdens de tentoonstelling.
  Hieronder een kleine impressie van het gebeuren. Foto’s: André Merckx.
 • April 2017.
  Het boek ‘Brouwerijen van Wieze’, waarvan 750 exemplaren gedrukt zijn is reeds een tijdje uitverkocht. Er volgt geen herdruk.