Copyright © Heemkring Wieze 2000-2025. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo). 


 • 2018
 • 4 oktober 2018
  Op 4 oktober a.s. wordt er een heel originele invalshoek gegeven aan de najaarsactiviteit van onze heemkring. Onze voorzitter, Luc Van Driessche, geeft dan een voordracht over ‘Belgische Filmaffiches 1920-1980’, waarbij we kennis kunnen maken met werkelijk prachtige, kleurrijke exemplaren uit Luc’s verzameling. De filmiconen van weleer zullen weer tot leven komen in het Ontmoetingscentrum in de Schoolstraat te Wieze. De avond vangt aan om 19.30u, de toegang is gratis. We kijken uit naar uw komst!
  Tekst: Rik Vermeir
  Foto en ontwerp: Luc Van Driessche
 • 21 september 2018
  Binnen een paar dagen is het zover. Na jaren afwezigheid worden de Wieze Oktoberfeesten terug afgetrapt op 21 september. De verwachtingen bij vele Wiezenaars, en anderen, zijn hoog gespannen. De totaalbeleving van vroeger, die zowel voor kinderen als voor volwassenen anders was, zal er evenwel niet meer zijn; de prachtig uitgedoste stoeten, majoretten in de straten, de paarden, de wild wapperende vlaggen, volle café’s, het over- en weer geloop tussen de hallen, het geratel en lawaai van het attractiepark, de geuren van verschaald bier, wafels, suikerspin en gelakte appelen ... het behoort allemaal (vooralsnog??) tot het verleden. Tòch kan de oude spirit van de Oktoberfeesten – in het leven geroepen door de brouwersfamilie Van Roy - terug vorm krijgen en wel in Halle A onder het prachtige fresco, dat al die jaren de tand des tijds heeft doorstaan. Het zou een prachtige doelstelling zijn indien, overweldigd door de tonen van Beethovens ‘Ode aan de vreugde’ alle mensen broeders zouden worden.
  Als heemkring van Wieze wensen we de organisatoren àlle succes dat voor herhaling vatbaar moge zijn.
  Voor tickets en info kan u terecht op: www.wiezeoktoberfeesten.be
  Tekst en foto: Rik Vermeir
 • 30 april 2018 We hebben via deze website reeds eerder bericht over de zorgen die we geven aan de meiboom. Dit jaar kreeg de meiboom een nieuw kleedje en werden er ook enkele kleine herstellingen uitgevoerd.
  De boom werd volledig opgeschuurd en ook de metalen delen werden aangepakt. Ververs van dienst waren Chris Bourgeois, André Merckx, Luc Van Driessche en Michiel Vermoesen. Men heeft mooi werk geleverd.
  Dit jaar konden we terug rekenen op de gewaardeerde medewerking van het brandweerkorps van Lebbeke, onder leiding van Chris Van Weyenbergh, om de boom te rechten. Heden wordt er bekeken om de boom in de toekomst op een andere manier, waarbij veiligheid primeert, te hevelen.
  Heel bijzonder is ook de komst van nieuwe vrijwilligers die de handen uitstaken tijdens het vervoer en tooien van de boom. Van harte dank aan Armand Van den Steen, Georges Dierickx, Stijn Jansegers en Michiel Vermoesen voor de stevige hulp, en ook ons nieuwe lid Kristof liet zich niet onbetuigd!
  De meiboom te Wieze is een bijzonder sterk staaltje van waardering voor een zeer oude traditie en ook uniek in België te noemen wat betreft de gigantische afmetingen van de kolos. Bedankt aan iedereen!
  Foto's: Chris Bourgeois, Ann Van Steen, André Merckx
      • 22 april 2018 In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema 'Kiezen'.
  In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed. Traditioneel nemen we als heemkring van Wieze deel aan dit evenement. Met behulp van een stembrief kan het publiek dat de tentoonstelling bezoekt kiezen voor het mooiste/meest interessante/meest bijzondere erfgoed dat onze gemeente rijk is. Er worden, via foto’s, drie categorieën tentoongesteld: bouwkundig erfgoed, immaterieel erfgoed en landschappen en natuurschoon. Deelnemers aan deze ‘kiezing’ maken kans op een mooie prijs. Het erfgoed dat deze verkiezingen wint, zal natuurlijk worden bekend gemaakt in ons ledenboekje, onze website én onze Facebookpagina.
  De tentoonstelling vindt plaats in de pastorie, op zondag 22 april 2018 vanaf 10u.
  Ondertussen zijn de winnaars in elke categorie bekend. Eén en ander wordt uit de doeken gedaan in ons meest recente ledenboekje dat in juni verschijnt. We hebben ook tien deelnemers aan deze ‘verkiezing’ kunnen blij maken met een goed gevulde korf aan streekbieren en andere producten. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij de gewaardeerde hulp van Aline De Geyter! • 20 maart 2018 Op 20 maart ll vond er in de Oktoberhallen een persconferentie plaats aangaande de Oktoberfeesten, waarop onze heemkring werd uitgenodigd. Inderdaad, na 31 jaar krijgen deze legendarische feesten terug een opstart. De organisatie berust bij Brouwerij De Brabandere – die ook het Wiezebier brouwen, en Gilbert Van Brempt, Wiezenaar en eigenaar van de Oktoberhallen. Zij worden daarin bijgestaan door een Antwerps evenementenbureau. Bijzondere aanwezigen tijdens de persconferentie waren Vincent Van Roy, Benoit en Albert Thevelin.
  Essentieel in het verhaal van d’Oktoberfeesten is dat de brouwersfamilie Van Roy een pàk mensen bij elkaar brachten onder de noemer ‘Alle mensen worden broeders’, een boodschap vereeuwigd in het machtige fresco dat de Oktoberhal siert, en dit onder de tonen van ‘Ode aan de vreugde’, van Ludwig van Beethoven. Zoals vroeger zal het wellicht nooit meer worden, maar mocht deze boodschap anno 2018 terug gestalte krijgen in de Oktoberhal, dat zou zeer bijzonder zijn. De persconferentie werd opgeluisterd door een zestal prachtige affiches van de Oktoberfeesten, ontworpen door Raymond Van Doren, en ter beschikking gesteld door onze voorzitter Luc Van Driessche.
  Foto’s: Rik Vermeir