Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).

 


 • 2019
  • 31 december 2019
   Beste leden, vrienden en sympathisanten.
   Via deze willen we u alvast een voorspoedig en gezond nieuw jaar wensen.
   De heemkring mag zich terug aan een druk jaar verwachten; traditiegetrouw nemen we deel aan de erfgoeddag tijdens het weekend van 25/26 april 2020 rond het thema ‘Nacht’. De traditie van de meiboom blijven we levendig houden en er staan nog een aantal projecten op stapel … u merkt het; we zitten niet stil! Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. Viermaal per jaar blijft u ons ledenboekje met tal van interessante bijdragen over ons dorp Wieze ontvangen.
  • 1 december 2019
   Onze collega’s van de heemkundige kring Wissekerke hebben de eerste Wase Erfgoedprijs gewonnen. Een andere laureaat, Kevin Poschet, werd tweede met zijn werk over het gravenkasteel van Rupelmonde: ‘De geheimen van het gravenkasteel’. Rik heeft aan dit boek meegewerkt door een 3D model te creëren van de verdwenen burcht waarvan slechts nog enkele restanten – gekend als de Mercatortoren – overblijven. Het volledige krantenartikel kan u hier lezen.
   Wie interesse heeft in het 3D model van het Gravenkasteel van Rupelmonde, kan terecht op de site van Rik.  • 4 oktober 2019
   Vandaag werd de 35ste verjaardag gevierd van onze heemkring.
   Dit gebeuren, met zo’n 130 aanwezigen, jong en oud(er) werd gevierd in het stemmige Wiezehof. Luc, onze voorzitter, trapte de avond af met een woord van welkom en een summiere uiteenzetting van de geschiedenis van de heemkring.
   Het publiek kwam o.a. te weten dat Remi Bosman – stichtend lid van de heemkring – het verijdelde dat heemkring Wieze diende opgenomen te worden onder heemkring Lebbeke. Ook het bestaan van de Reinaertprijs – een prijs voor verdienstelijke heemkundigen die Luc en Herman reeds hadden verdiend – werd aan het publiek kenbaar gemaakt.
   Verder werd de avond visueel aangekleed door Willy Perdaens die een mooie selectie aan filmmateriaal bij zich had. Het publiek kon genieten van oude tot meer recente films waarbij de Wieze Oktoberfeesten niet mochten ontbreken. Maar ook Rita Kermis, de inwijding van de gerestaureerde St Anna-kapel, de eerste Meiboomplanting aan de kerk in 1994, Alice Van Mol die in 1999 honderd jaar werd, Meelestraut Keirremis en de voorstelling van de kunstkalender kwamen aan bod. Het publiek genoot, drank en hapjes binnen bereik, met volle teugen.
   Op naar 40 jaar heemkring Wieze!
   Tekst: Rik  • 4 oktober 2019
   35 jaar Oudheidkundige Kring H.H. Salvator
   Zoals reeds eerder aangekondigd in ons ledenblad voorzien we in het kader van onze 35ste verjaardag een ledenavond op vrijdag 4 oktober 2019, om 19.30u, in het Wiezehof Schrovestraat 48. Deze avond is exclusief voor onze leden. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben voor deze activiteit, dan vragen we om dat alsnog te doen voor 25 september e.k.
   U kan een van de bestuursleden op de hoogte brengen van uw komst, eventueel met de kaart die u aantrof in ons vorig nummer.
   Desgewenst kan u ook een mail sturen aan de voorzitter: Luc Van Driessche
   Het programma bestaat voornamelijk uit een aantal filmfragmenten omtrent gebeurtenissen te Wieze de jongste 35 jaar. Uiteraard bieden we u ook een hapje en een drankje aan. Deze avond is exclusief en gratis voor onze leden.
   Tekst: Luc Van Driessche


  • 15, 16, 17 en 18 augustus 2019 Naar aloude traditie vindt op halfoogst te Wieze het Rochus ziftkaatstoernooi plaats. Dit sportieve gebeuren wordt sinds mensenheugenis georganiseerd door carnavalgroep de Leo’s. Dit jaar was het de 41ste jaargang en schreven dertien ploegen zich in. Deze ploegen komen vooral uit carvavalmiddens en wie traden er zoal aan dit jaar (met vermelding van de behaalde plaats): OLB, Schiefzjiekers (1), Lossendee (8), Toegtrappers (12), Markollekens (11) , Niegoegenoeg (2de ploeg OLB) (10), het Carnavalcomité (6), Benaalijk (7) , Pruissens (4), Pensjkens (3), Baggio boys (2), Camikens (5) en Omzjiep (13). De finale werd op zondag dus en dit voor de derde opeenvolgende maal gewonnen door de Schiefzjiekers. Nog andere prijzen werden in een ludiek kader uitgereikt. Een verbanddoos werd aan Michel Heyvaert uitgereikt omwillen van zijn twee pogingen een bal te raken, er telkens door de knieën voor ging, met een duikvlucht en bijhorend letsel erboven op. De zilveren bal ging dit jaar naar Dominique Merckx. Al zijn keerpogingen werden gepakt voor de achterlijn. De gouden bal gaat naar Christof De Wolf, ex-prins Carnaval, die al jaren aanwezig is op het toernooi en de gouden handschoen gaat dit jaar naar iemand die het niet gewend is te kaatsen, maar toch zijn uiterste best deed een bal te keren: Luc Dhont.
   Tekst: Rik Vermeir, met hulp van Nest Van Den Bossche en André Cami
   Foto’s: Ann Van Steen
  • 7 juli 2019
   Op zondag 7 juli organiseerden we in samenwerking met de Erfgoedcel Land van Dendermonde een toonmoment betreffende onze ‘Collectie Muylaert’.
   Een aantal documenten lagen klaar om de bezoeker een impressie te geven omtrent wat we zoal bewaren in ons archief aangaande de oude drukkerij Muylaert. Een zeventigtal mensen vonden de weg naar de pastorie. Men kon via een formulier een topstuk uit de collectie selecteren en er de mening geven over de collectie in zijn geheel. De grote variatie aan onderwerpen (rouw- en communieprentjes, verkiezingspamfletten, affiches, ...) en de geografische spreiding van de klanten (over gans België) verraste menig aanwezige. In de toekomst zullen we ongetwijfeld bijdragen over de drukkerij Muylaert publiceren waarbij we meer gedetailleerd aandacht schenken aan de getoonde documenten en de werking van het bedrijf.
   Tekst: Luc Van Driessche    Foto’s: Rik Vermeir
  • 7 juli 2019 Het eerste weekend van juli vond terug Meelestraut Keirremis plaats. En dit voor de negentiende maal.
   De traditionele rommelmarkt, de autovrije straat, de ‘paardemolens’, de straatmuzikanten en vooral het geslaagde straattheater zorgden weer voor een groot succes. Volgend jaar viert de organisatie haar twintigjarig jubileum! We zijn benieuwd hoe men daar gestalte aan gaat geven!
   Foto’s: Rik Vermeir
  • 18 mei 2019
   Op 18 mei vond de 54ste Oost-Vlaamse heemdag plaats te Baasrode.
   Onder een stralende zon konden de aanwezigen kennis maken met de historische scheepswerf van Baasrode en het daaraan verbonden museum. Ook werd er tijd gemaakt om het prachtige ‘Hof van Peene’ eens van dichtbij te bekijken. Het is trouwens op deze historische site dat, uit handen van voorzitter Luc Van Driessche, de felbegeerde Reinaartprijs werd geschonken. De laureaat 2019 is Romain D’hollander van de heemkundige kring ‘De Kluize’ uit Sint-Gillis-Waas. Samen met zijn vrouw werd Romain in de bloemetjes gezet en ontving het echtpaar een mooi sculptuur.
   Foto’s: Rik Vermeir

        • 30 april 2019
   Op 30 april 2019 wordt, om 19.00 uur, de aloude meiboom weer gerecht op het dorp van Wieze. Deze traditie blijven we bijzondere aandacht geven. Zo hebben we recent met de brandweercommandant bekeken hoe de veiligheid nog meer te verfijnen. Door smederij De Boeck (Baardegem) werd het nodige gedaan aan de vergulde kroon die de boom helemaal bovenaan siert. Deze kroon, die wat aandacht nodig had,is hersteld en is trouwens één van de originele onderdelen van de grafelijke meiboom uit/voor de periode 1830. Om die reden(en) blijft het onder andere noodzakelijk ons hiervoor in te zetten.
   Foto en tekst: Rik Vermeir

        • 28 april 2019
   Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19e editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 volop de schijnwerpers op vakmanschap. Doch, wij van Wieze, geven een andere interpretatie aan het onderwerp. Dit jaar bestaat de Chiro Wieze – onder het motto ‘Ca va?’ - 50 jaar en de OLB (Oud-leiders) vierden hun 40ste verjaardag. Wij vonden het alvast een goed idee om eens te kijken hoe het met iedereen na al die tijd gaat. Uit het immense fotoarchief van beide verenigingen puurde Rik een aantal veelzeggende foto’s die de term ‘Chiro Wieze’ onderschrijven. Vele aspecten van het Chiroleven komen er aan bod; het-op-kamp-gaan, de weekends, de kookouders, de vrienden/vriendinnen voor het leven ... Deze foto’s worden als collage tentoon gesteld in de pastorie tijdens de Erfgoeddag. We hopen dat deze dag een fijn samenzijn wordt van leiding en oud-leiding, ouders, vrienden en sympathisanten van de Chiro van Wieze.
   Tekst: Rik Vermeir

        • 17 maart 2019
   Op 17 maart 2019 trok de 45ste Carnavalstoet door de straten van Wieze. De stoet werd geplaagd door hagel- en plensbuien, maar dat kon de pret niet drukken. Integendeel; geleid door prins Aaron bleek de optocht weer een bijzonder kleurrijk spektakel te zijn. De stemming op het dorp, waar de apotheose plaats vond, was weer optimaal. Het showliedje van prins Aaron trouwens heet ‘Patrimonium’ en blijkbaar wordt het een tendens het verloren erfgoed van Wieze te bezingen. We houden er ons aan de organisatoren van harte proficiat te wensen en op naar volgend jaar!
   Foto en tekst: Rik Vermeir
  • 9 maart 2019
   Op zaterdag 9 maart 2019 was onze heemkring gastheer tbv de halfjaarlijkse raadsvergadering van Heemkunde Oost-Vlaanderen. In de refter van de Vrije Basisschool De Schatkist konden de afgevaardigden van Oost-Vlaamse heemkringen ideeën en gedachten uitwisselen. Tijdens deze raadsvergadering werd tevens ook, bij geheime stemming, de laureaat voor de Reinaertprijs verkozen. Als winnaar kwam Romain D’hollander van de Heemkundige Kring De Kluize uit Sint-Gillis-Waas uit de bus. De Reinaertprijs 2019 zal uitgereikt worden tijdens de provinciale heemdag op 18 mei te Baasrode. De dag werd afgesloten met broodjes en een lekker Paasbiertje van de Brouwerij Slaghmuylder.
   Foto en tekst: Rik Vermeir
  • Januari, februari, maart, ... 2019
   Sinds geruime tijd zijn wij als heemkring bezig met het waarderen van onze collecties. Als heemkundige doelstelling is dit bijzonder essentieel. Samen met mevrouw Shana Van Hauwermeiren (Erfgoedcel Land Van Dendermonde) hebben we ons in eerste instantie op de collectie (drukkerij) Muylaert gestort. Er wordt gekeken wat er aanwezig is, in hoeverre ‘onderdelen’ van deze collectie belangrijk zijn, hoe ze te inventariseren én hoe ze te bewaren en te vrijwaren van bijvoorbeeld slijtage. Zo gaan we de bijzonder interessante glasnegatieven van drukkerij Muylaert digitaal scannen en opslaan. Maar ook teksten, affiches, oude documenten worden tijdens ‘scandagen’ gescand. Er wacht ons nog een grote taak. We beschikken immers nog over bijzondere deelcollecties zoals bijvoorbeeld de brouwerijen, de bierfeesten, de meiboom, verenigingen, ... enz enz. We houden er ons aan u te berichten via deze pagina’s, ons ledenboekje en onze FB-pagina in hoeverre we daarbij vorderen.