Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo). 


 • 2021
 • 31 december 2021
  Beste leden, vrienden en sympathisanten.
  Via deze willen we u alvast een voorspoedig en vooral gezond nieuw jaar wensen.
  De pandemie houdt ook lelijk huis in het verenigingsleven. Vergaderingen, activiteiten organiseren: het blijkt een schier onmogelijke taak. Wij blijven ons echter inzetten om aan een waardevol en uniek ledenboekje gestalte te geven.
  In de laatste editie van oktober/november/december 2021 komen bijvoorbeeld volgende onderwerpen aan bod:
  • Wieze, 20 jaar geleden. (André Merckx)
  • Mizze. (Clemens Uyttersprot †)
  • Lotelingen. (Herman Heyvaert)
  • Het Ceciliafeest van de fanfare. (Luc Van Driessche)

  Om die reden is uw lidmaatschap van onschatbare waarde. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om dat nog even te onderlijnen. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. Vier maal per jaar blijft u ons ledenboekje met tal van interessante bijdragen over ons dorp Wieze ontvangen.
  Met zijn allen hopen we dat het virus snel tot het verleden mag behoren. Vanuit dat verlangen willen we via deze toch een oproep doen rond de Erfgoeddag 2022. Onder de naam ‘Erfgoeddag maakt school!’ belichten de organisatoren het erfgoed van het schoolleven en -verleden.

  Graag roepen wij iedereen met foto’s en/of documenten van de jongensschool op om deze in bruikleen te geven aan onze kring. Om zo gestalte te geven aan een interessante tentoonstelling die – laat er ons toch maar van uit gaan – zal plaats vinden op 24 april 2022. Bedankt alvast voor de hulp!

  Een gelukkig 2022 iedereen! • Willy Van Hove (1936 – 2021)
  Op zondag 4 april 2021, paaszondag, overleed Willy Van Hove, sinds meer dan 20 jaar bestuurslid van onze kring. Willy werd geboren te Wieze op 5 maart 1936. Omwille van beroepsredenen verliet hij zijn geboortedorp, doch zou er samen met zijn echtgenote na hun pensionering terugkeren.
  Na het overlijden van zijn vrouw kwam hij, op vraag van toenmalig voorzitter wijlen Gilbert De Wolf, de bestuursploeg vervoegen.
  Al snel zette hij zich actief in binnen de vereniging: hij kreeg zijn eigen ronde voor het ronddelen van ons tijdschrift, hielp met de tentoonstellingen, was aanwezig bij alle activiteiten en nam deel aan uitstappen. Hij werd de vaste waarde waarop we konden rekenen om onze promotiestand te bemannen bij onze tentoonstellingen. Maar hij nam ook andere taken op zich: uren heeft hij doorgebracht in ons lokaal met het ordenen en klasseren van documenten en tijdschriften.
  Tijdens de bestuursvergaderingen bracht hij zijn visie naar voor, op zijn eigen rustige manier: het ene woord niet hoger dan het andere. Elke taak die hem werd toevertrouwd voerde hij minutieus en geduldig uit.
  Gedurende jaren was hij ook voorzitter van de Cel Cultureel Erfgoed in Lebbeke. Hij werd ook ingeschakeld bij de jaarlijkse meiboomplanting. Samen met zijn vriendin hebben ze jaren geholpen bij het uitbaten van het gelegenheidscafé. Zelf kon hij ook best een biertje smaken: Willy was zeker op dat vlak een levensgenieter.
  Tot op het laatste heeft hij zich ingezet voor de kring. Kleine klusjes die hij van thuis uit kon verrichten konden we aan hem toevertrouwen.
  Op zaterdag 10 april hebben we afscheid genomen van hem. Willy was een voorbeeld van vriendschap binnen onze vereniging. Wij koesteren goede herinneringen aan hem en zullen zijn gezelschap missen. • >
 • April 2021
  De twintigste editie van de Erfgoeddag 2021 - 24 en 25 april - gaat dit jaar in Wieze niet door wegens de gekende omstandigheden.

 • Maart 2021
  In maart 2021 verscheen ons ledenboekje nr. 106 en staat geheel in het teken van Poeliers van Wieze.
 • >