Copyright © Heemkring Wieze 2000-2024. Website by Rik Vermeir & Luc Verleysen(Myrmo).


De Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze telt momenteel 350 leden. Dankzij hun steun kunnen we sinds 1984 het verleden van ons prachtige dorp en haar bewoners opsporen in al zijn facetten.
Deze info delen we graag met onze dorpsgenoten en alle geïnteresseerden.
Dat doen we met …
  • Ons tijdschrift ‘Salvator Mededelingen’
  • De publicaties van boeken
  • Onze website
  • Allerlei andere activiteiten (Meiboomplanting, Erfgoeddag, … )

Graag doen wij aan ledenwerving via onze site. Wiezenaars, ook diegenen die uitgeweken zijn, nieuwe dorpsgenoten, de jeugd en iedereen met interesse in ons dorp, willen we aanspreken.
Word lid van onze heemkring. U ontvangt 4 maal per jaar (maart, juni, september en december) ons ledenboekje ‘Salvator Mededelingen’, in maart vergezeld van een fraaie lidkaart (postkaart)

   

Hoeveel betaal je als lid?
Gewoon lid voor een jaargang 7,50€
Erelid 12,50€
Steunend lid 25,00€

Bijdragen kunnen gestort worden op rekening 142 – 0636607 – 21
Europese overschrijving :
IBAN BE17 1420 6366 0721
 
BIC GEBABEBB
t.a.v. OHK Salvator Wieze (vermeld: lidgeld en het jaar)
Voor meer info staan de bestuursleden u graag te woord.