Back to Top

Historiek


De Oudheidkundige Kring H.H. Salvator werd te Wieze opgericht in 1984. Aan de wieg van de vereniging stonden E.H. Louis Paelinck, Remi Bosman en Gilbert De Wolf.


De Kring stelt zich tot doel:

Het opsporen, verzamelen, inventariseren, bewaren, beschermen en beschrijven van alle geschiedkundige waarden en voorwerpen, van allerlei gebeurtenissen betreffende het volksleven en het verenigingsleven, bestuurlijke aangelegenheden zowel van kerkelijke als van burgerlijke aard, betreffende de parochie van Wieze, de voormalige Heerlijkheden van “Wieze Lande van Aelst” en “Wieze Kapittel”, de voormalige gemeente Wieze.


De resultaten van deze studie werden gebundeld in het boek “De geschiedenis van Wieze”, dat in 1990 van de persen rolde. Sinds 1991 verschijnt het tijdschrift “Salvator Mededelingen”, het driemaandelijks ledenblad , met bijdragen over het verleden van Wieze en zijn bewoners.


Daarnaast verschijnen ook sporadisch publicaties over diverse onderwerpen: Wieze, een dorp om van te houden, De Wieze Oktoberfeesten, het Dialect van Wieze, Callebaut – een eeuw chocoladeproductie te Wieze ….


Naast de publicaties verzorgt de kring ook jaarlijks een tentoonstelling, naar aanleiding van de Erfgoeddag. We streven er tevens naar het waardevol lokaal erfgoed onder de aandacht te brengen om het te bewaren en te beschermen voor de komende generaties.


Onze vereniging is er voor alle geïnteresseerden in de geschiedenis van ons mooie dorp Wieze. Onze kring telt 360 leden, en is aangesloten bij de Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw.


Met deze website willen we onze werking én ons prachtig dorp nog meer visualiseren en de bezoeker op de hoogte houden van onze activiteiten.