Back to Top

Lid worden


De Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze telt momenteel 370 leden. Dankzij hun steun kunnen we sinds 1984 het verleden van ons prachtige dorp en haar bewoners opsporen in al zijn facetten.


Deze info delen we graag met onze dorpsgenoten en alle geïnteresseerden.

Dat doen we met …

Ons tijdschrift ‘Salvator Mededelingen

De publicaties van boeken

Onze website

Onze facebookpagina

Allerlei andere activiteiten (bvb. Erfgoeddag)


Graag doen wij aan ledenwerving via onze site. Wiezenaars, ook diegenen die uitgeweken zijn, nieuwe dorpsgenoten, de jeugd en iedereen met interesse in ons dorp, willen we aanspreken.

Word lid van onze heemkring. U ontvangt 4 maal per jaar (maart, juni, september en december) ons ledenboekje ‘Salvator Mededelingen’, in maart vergezeld van een fraaie lidkaart.


ledenboekje 2024

lidkaart


Hoeveel betaal je als lid?


    Gewoon lid    

7,50 €

    Erelid

12,50 €

    Steunend lid

25,00 €


Bijdragen kunnen gestort worden op   IBAN BE17 1420 6366 0721  BIC  GEBABEBB

t.a.v.         OHK Salvator Wieze (vermeld: lidgeld en het jaar)