Back to Top

Vereniging

Op de stichtingsvergadering op 23 april 1984 in het Brouwershuis, waren aanwezig E.H. pastoor Louis Paelinck, Remi Bosman en Gilbert De Wolf, die respectievelijk tot voorzitter, secretaris en schatbewaarder werden aangesteld.

De vereniging heeft als taak: het opsporen, beschermen, inventariseren en beschrijven van alle historische waarden en gegevens van de parochie en voormalige gemeente Wieze.

Vier maal per jaar wordt een ledenboekje uitgegeven met allerlei interessante informatie over onze gemeente en parochie.

Ook neemt de vereniging jaarlijks deel aan de Erfgoeddag, doorgaans met tentoonstelling in het kader van het jaarthema.